Työssäoppimisen monityönantajamalli

Mitä: Kahden-kolmen yrityksen kanssa tehdään sopimus työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Yritykset tarjoavat joustavasti opiskelijalle mahdollisuuden työssäoppimiseen sen mukaisesti kun opintojen kannalta sopivia töitä on tarjolla. Samalla opiskelija saa laajemman kokemuksen erilaisista työtehtävistä, koneista ja työpaikoista kuin yhden työnantajan mallissa. Malli kerryttää opiskelijan osaamista, nopeuttaa ammattiin valmistumista ja helpottaa siirtymistä esimerkiksi oppisopimukseen.

Testattu metsäkonealan opiskelijoilla

Yhteystiedot: Juha Korva, juha.korva@tampere.fi