Yrittäjyys opetusmenetelmänä

erityisopetusNY-yritys on oikean yrityksen tapaan toimiva opiskelijoiden harjoitusyritys, jonka toiminta-aika on yleensä yksi vuosi. Yritys toimii oikealla rahalla ja se voi myydä tuotteita ja palveluita asiakkaille oikean yrityksen tavoin.

Koulutuskeskus Salpauksessa ajatus omasta NY-yrityksestä lähti kiinteistöpalvelujen opiskelijoiden halusta opiskella työvaltaisesti tekemällä ja kokemalla. Kiinteistönhoidon asiakastöille oli lisäksi kysyntää ja tehtävät opiskelijoille sopivan työvaltaisia.

Salpauksen mallissa ensimmäisen vuoden keväällä haudutetaan ideoita ja tehdään ennakkomarkkinointia. Toiminta käynnistetään heti toisen opiskeluvuoden alussa ja edetään joustavasti NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman mukaisesti. NY-yrityksistä muodostetaan konserni, jota johtaa konserninjohtaja (opettaja). Tämä mahdollistaa asiakastöiden joustavan suodattamisen NY-yrityksille oman opetussuunnitelman noudattamiseksi.

Itse prosessi on mallinnettu niin, että se jakautuu alaprosesseiksi seuraavasti:

  1. Pohtiminen ja sitouttaminen
  2. Ennakkomarkkinointi ja toimintatavan esittely sidosryhmille
  3. Toiminnankäynnistäminen
  4. Myynti- ja markkinointiprosessi
  5. Asiakkuusprosessi
  6. Palveluprosessi
  7. Taloushallintoprosessi
  8. Jatkosta sopiminen
  9. Toiminnan lopettaminen

Opetusmenetelmänä NY-yritysmalli on opiskelijoita motivoivaa ja sillä voidaan kytkeä opiskelu luontevasti osaksi työelämää ja siinä tarvittavia taitoja. Yritys on myös joustava toimintatapa silloin, kun ryhmässä on erilaisia oppijoita: yrityksestä löytyy jokaiselle omaa kiinnostusta ja taitoja vastaavia työtehtäviä. Lisäksi Salpauksen konsernimallissa ollaan voitu kokeilla joidenkin työtehtävien tuottamista alihankintana oikean työelämän tapaan.

Kiinteistöpalvelujen perustutkinnosta saatujen hyvien kokemusten siivittämänä mallia pyritään levittämään muillekin koulutusaloille.

Salpauksen malliin pääset tutustumaan tarkemmin tästä »

NY Vuosi yrittäjänä -portaalista » löydät myös yksityiskohtaisia ohjeita yrityksen eri vaiheisiin.