AmisKOODI

AmisKOODI_kuva-245x300AmisKOODI on opettajien työn tueksi tuotettu tehtäväkirja, joka on suunniteltu tukemaan yleisten työelämätaitojen kehittymistä. Tehtäväkirjan tarkoitus on auttaa opiskelijoita hahmottamaan ammatillisten opintojen kokonaisuutta sekä tukea työelämätaitojen kehittymistä ja työelämään siirtymistä.

Tehtäväkirjan aiheet on koottu opiskelijoilta, opettajilta, opinto-ohjaajilta, kuraattoreilta sekä työelämän ja yhteistyöverkoston toimijoilta. Aiheet on koottu kokonaisuuksiksi niin, että niistä löytyy tehtäväkokonaisuuksia opintojen eri vaiheisiin.

AmisKOODIn aihekokonaisuudet ovat

  • omaan alaan ja opiskeluun perehtyminen
  • työpaikan toimintatavat
  • pulmatilanteet oppimisen mahdollistajina
  • omat työllistymismahdollisuudet

AmisKOODI on tuotettu Koulutuskeskus Salpauksen hallinnoimassa Työnäky-hankkeessa.

AmisKOODI:n omalle sivustolle pääset tästä »