Posts by tuotetori

Äidinkielen pakollisten opintojen opso-toimintamalli

Äidinkielen pakollisten opintojen opso-toimintamalli

Mallin tavoitteena on sekä opettajan että opiskelijan ajankäytön tehostaminen ja se, että opiskelu ei ole sidoksissa paikkaan, vaan tapahtuu mahdollisimman...

Boweria hiusalan blogista!

Boweria hiusalan blogista!

Opiskelija pystyy opiskelemaan hiusalan opintoja, missä ja milloin haluat. Opiskelijan tietämys oppisopimukseen liittyen lisääntyy. Blogista löytyy kaikki mitä tarvitsee tietää...

LearnsApp – työssäoppimisen sähköinen päiväkirja

LearnsApp – työssäoppimisen sähköinen päiväkirja

Helppo ja visuaalinen oppimispäiväkirja hyödyntää olemassa olevia sovelluksia. Opiskelija ottaa suorituk-sestaan valokuvan tai videon ja lisää sen sovellukseen. Mahdollistaa kaikkien...

Erityiseksi oppisopimusopiskelijaksi?

Erityiseksi oppisopimusopiskelijaksi?

Selvitys tehtiin oppisopimuskoulutuksen soveltuvuudesta erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle. Selvitys todentaa, että tämän hetken työelämä ja erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen...

Vieraskielisten nuorten koulutusmahdollisuudet Turun alueella -taulukko

Vieraskielisten nuorten koulutusmahdollisuudet Turun alueella -taulukko

Taulukon tavoitteena on toimia työkaluna nuorten ohjaukseen ja tukemiseen. Siinä esitellään erinäiset koulutusvaihtoehdot Turun alueella sekä minimi kielitaitovaatimukset kyseisiin koulutuksiin....

1 2 3