Posts by tuotetori

Ammatillinen opetus – työvaltainen toteutus

Ammatillinen opetus – työvaltainen toteutus

Ammatilliseen koulutukseen luotu malli, jossa ammatillisten opintojen opetus viedään työpaikalle opettajajohtoisesti. Ammatillisten aineiden tutkinnon osissa on paljon tavoitteita, joiden oppiminen...

Teorian ja työn suhde ammatillisissa opinnoissa tekstiili- ja vaatetusalalla

Teorian ja työn suhde ammatillisissa opinnoissa tekstiili- ja vaatetusalalla

Malli kuvaa oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen suhdetta. Malli on kehitetty tekstiili- ja vaatetusalan perustutkintoon, mutta ajatus on siirrettävissä myös...

Polku laajempaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen rakennusalalla

Polku laajempaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen rakennusalalla

Malli siitä, miten opiskelija voi suorittaa opinnot työvaltaisesti. Työorientoituneille opiskelijoille opintojen suorittaminen työpaikalla on mielekkäämpää ja hän voi myös nopeuttaa...

Vertaansa vailla

Vertaansa vailla

Tähän oppaaseen on kerätty yksiin kansiin keskeinen tieto vertaiskehittämisen onnistumisen edellytyksistä ja erilaisista haasteita ja sudenkuopista. Opas antaa myös käytännön...

Erityisopetuksen vinkkivihko

Erityisopetuksen vinkkivihko

Minkälaisia apuvälineitä olisi käytettävissä erityisopiskelijan opintojen tukemiseen? Miten löytää sopivin oppisen tapa juuri tälle opiskelijalle? Miten tukea erilaista oppijaa isossa...

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Tämä opas tarjoaa hanketoimijoille työkalun hankkeiden välisen vertaisarvioinnin toteuttamiseen. Opas sisältää selkeän ohjeistuksen vertaisarvioinnin valmistelusta, käytännön toteutuksesta, eri toimijoiden roolista...

Mestari-kisälli-oppipoika -malli

Mestari-kisälli-oppipoika -malli

Oppilaitoksen ja Mayerin yhteinen yhteistyökumppanuus, jossa opiskelija saa työskennellä kahden kuukauden ajan polttoleikkauskoneella. Opiskelija vaihtuu kuukauden välein, jolloin aikaisemmin tullut...

TEO -malli (TEO = TyöElämäOppiminen)

TEO -malli (TEO = TyöElämäOppiminen)

Mallissa opiskelijat tutustuvat tuleviin työtehtäviin ja työympäristöön työelämäoppimisjakson avulla. Jakson kesto on 2 erillistä viikkoa sisältyen tutkinnon osan opiskeluun ennen...

Kesätöistä osaamispisteitä tutkintoon!

Kesätöistä osaamispisteitä tutkintoon!

Toimintamallin tavoitteena on opinnollistaa kesätyöt, käsitellä niitä samalla tavoin kuten työssäoppimista, esim. tekemällä työssäoppimissopimuksen. Malli sisältää ohjeet opiskelijalle, työpaikalle sekä...

Tutkinto työpaikalla

Tutkinto työpaikalla

Opiskelupaikan omaavalla opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa joustavasti osa opinnoista työpaikalla oppisopimusmuotoisesti. Oppisopimusajalle opiskelija ja työantaja solmivat työsopimuksen ja opiskelijalle maksetaan...

1 2 3