Kategoriat
Artikkelit

Kielitietoisuuden jatkokehittämistä ja henkilöstön osaamisen lisäämistä

Tredussa kehitettiin Polkuja -hankkeen aikana kielitietoisuuteen ja selkokielisyyteen liittyvää materiaalia niin Moodle kurssina henkilöstölle kuin lyhyinä videoina, joiden avulla kuvataan mitä kielitietoinen opetus on. Videoista on koottu YouTube kanavalle Polkuja videokirjasto. Videoiden avulla voi tutustua siihen mitä kielitietoisuudella käytännössä tarkoitetaan ja millaisilla teoilla voidaan helpottaa S2 opiskelijoiden oppimista. Videot ovat lyhyitä n. 2-3 min ja […]

Kategoriat
Artikkelit

Viestintää ja jatkopolkuja Spesian Polkuja-hankkeessa

”Opiskelijasta paljastui huikea kertojaääni”, totesi Radio Spesian ohjaaja Arto Kuusisto. Tämäkin havainto oli saattanut jäädä tekemättä, mikä opiskelija ei olisi ohjautunut viestintäopinnoissaan Ammattiopisto Spesian Radio Spesia -oppimisympäristöön. Siellä opiskelijat suorittavat viestintäopistojaan tuottamalla erilaisia podcasteja ja esimerkiksi omia kuunnelmiaan. Polkuja-hankehenkilöstö tutustui Arton osaavassa ja vetävässä esittelyssä opiskelijoiden erilaisiin tuotoksiin sekä Ääniraudan tiloissa sijaitseviin laitteisiin. Arto kertoi […]

Kategoriat
Artikkelit

Ohjauksen monet kasvot

Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä opetusta ja ohjausta sekä henkilökohtaista ja tarpeellista opinto-ohjausta (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 61§). Uudistuvassa opiskeluhuoltolaissa korostuu opiskeluhuollon ohjauksen ja tuen lähipalvelut. Opiskelijan opetus-, ohjaus- ja tukipalvelut tulisi olla oppijan käden ulottuvilla. Valtakunnallisen opiskelijapalautteen mukaan opiskelijakokemus ohjauksesta on pysynyt hyvällä tasolla vv. 2018-22. Tosin on huomionarvoista, että opiskelija on moneen […]

Kategoriat
Artikkelit

Saisiko olla lisää matematiikkaa tai suomen kieltä? Perustaitotasoa vahvistavia harjoituksia ammatillisella toisella asteella opiskelevien tueksi.

Polkuja-hankkeeseen osallistuneen Koulutuskeskus Salpauksen yhtenä tärkeänä tavoitteena oli kuvata tutkintotavoitteiseen opiskeluun tarvittava lähtötaso ja määrittää osaaminen, jonka varassa opiskelijoiden oli mahdollista aloittaa perustutkintoon kuuluvat yhteisten tutkinnon osien (YTO) opinnot. Lähtötasoa määriteltäessä huomioitiin perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit ja YTO-opintojen tavoitteet. Tiivis suunnittelutyö poiki lopulta matematiikan, englannin, ruotsin kielen, äidinkielen ja suomi toisena kielenä -opintojen lähtötasotestit. Samalla voitiin […]

Kategoriat
Artikkelit Tapahtumat

Osataan oikeasti

OSATAAN OIKEASTI – avslutning av projekthelheten 1.2 Rätt att kunna i Helsingfors 1.6.2022 Osaajaksi – alla kan! -projektet vid middagsbordet den 31.5.2022 i Helsingfors HÄNT Första sommardagen träffas vi i Helsingfors i Paasitorni, Hagnäs. Vi är kring 200 deltagare på plats och ännu en hel del med via Teams. Många träffar varandra för första gången. […]

Kategoriat
Artikkelit

Opiskeluvalmiuksia parantavien alakohtaisten S2-materiaalien rakentaminen ja käyttö

Tässä blogipäivityksessä olevia tehtäviä voi kokeilla Ammattiopisto Tavastian Moodlessa: Kurssi: Puhtauspalvelualan materiaalit (Vierailijat) (kktavastia.fi) (Kirjaudu Vierailijana) Olen Ammattiopisto Tavastian S2-opettaja, keväällä 2022 olen ollut myös mukana Polkuja-hankkeessa. Tehtävänäni on ollut suunnitella ja kehittää kielellisiä ja ammatillisia valmiuksia sekä opiskelutaitoja tukevia digitaalisia oppimateriaaleja maahanmuuttajaopiskelijoille. Ammatillisessa koulutuksessa kielellisenä tavoitteena on, että opiskelija pärjää arkielämän tilanteissa sekä edistyy […]