Ajankohtaista

Hiljaiseksi ja hämyisäksi määritelty marraskuu on ollut AAVAssa pikemminkin valoisan aktiivinen. Tekijöiden katseet ovat tulevaisuudessa: sitä kohti mennään päättäväisin askelin.

Oma tarjontatyöryhmäni  on marraskuun aikana keskittynyt AAVA-hankkeen koulutustarjottimen kehittämiseen. Sitä on luettu, tutkittu ja arvioitu. Säännöllisin väliajoin on kokoonnuttu miettimään, mitä pitää vielä parantaa ja kehittää. Työtä riittää, kuten kuuluukin.

Oma ryhmämme on miettinyt tarjottimen toimivuutta. Tavoitteena on kehittää nimenomaan sen saavutettavuutta ja informatiivisuutta. Yhdessä täytyy miettiä, miten tarjottimeen saadaan sellaista tietoa, joka nimenomaan saa opiskelijan innostumaan tarjolla olevien kurssien sisällöistä.

Ilmoittautuminen eri oppilaitosten kursseille on niin ikään vielä kehittämisvaiheessa. Ilmoittautumisissa on vielä kirjavuutta, ja ne pitäisi saada nykyistä yhdenmukaisemmiksi.

Kehitettävää siis riittää, mutta viimeisteltyä versiota kohti ollaan hyvää vauhtia menossa. Pian taas palaveerataan ja mietitään ratkaisuja yhdessä.

Oppilaitoksissa on niin ikään kerätty tarjottimesta palautetta. Siitä koko projektiryhmä varmasti kuulee lähiaikoina. Opiskelijoilta ja eri oppilaitosten henkilökunnalta saatu näkemys avaa taas silmiä. Ajatusten kirkastamista kaivataan koko matkan aikana.

Riikkamarja Autio, projektiryhmän jäsen

Yleinen

Paula, Jaana ja Niina kokoontuivat tänään pohtimaan koulutustarjontamallin tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita reformin keskeiset ehdotukset huomioiden. Asiat purettiin käytännönläheisiin palasiin hakeutumisvaiheen, toteutumisvaiheen ja opintojen päätösvaiheen osalta eri toimijoiden näkökulmasta (esim. organisaation johdolta vaadittavat linjaukset ja toimenpiteet ennen opintojen varsinaista aloittamista).

Koulutustarjotinmalli -työryhmän suunnitelma

Työryhmä esittelee prosessikaavioita muille AAVA-toimijoille marraskuun workshopissa  ja jatkokehittää sitä palautteen perusteella.

Koulutustarjotinmalli -työryhmä