Ajankohtaista

Kokemusten ja ideoiden jakamista hankeyhteistyön tehostamiseksi

AAVA-hankkeen koulutustarjonta-työryhmän kevään iso tavoite on saavutettu: eri oppilaitosten koulutustarjonta on koottu yhteen  ja tehty näkyväksi kaikille hankkeessa mukana oleville.  Työryhmän säännölliset Lync-neuvottelut ovat pitäneet hankkeeseen kuuluvaa tärkeää keskustelua yllä. Pienissä osissa edeten on päästy kohti laajaa tavoitetta ja kevään aikana esiin nousseet ideat ovat johtaneet toteutukseen.

Hankkeen tavoitteen kannalta olennaista onkin, että tärkeä välitavoite on saavutettu. On luotu koulutustarjonnan malli, kokeilutarjotin,  jota voidaan syksystä 2016 alkaen alkaa käyttää. Nyt hankkeen kaikki toimijat tietävät, minkälaista koulutusta eri oppilaitoksissa tarjotaan.

Toki tarjontaa hiotaan vielä. Eri kursseja sovitetaan edelleen yhteensopiviksi. Yhteisissä tapaamisissa mietitään, miten kurssit voivat palvella tutkinnon osien suorittamista. Toisaalta karsitaan tarpeettomia päällekkäisyyksiä.

Huhtikuinen projektiryhmän ja ohjausryhmän tapaaminen yhteisen sopimusmallin kehittämiseksi oli yksi loppukevään keskeisistä tavoitteista. Workshopissa päästiin laajasti keskustelemaan siitä, mitä yhteisessä sopimisessa pitää ottaa huomioon ja minkälaisia periaatteita noudatetaan hankkeen kokeiluvaiheessa.

Workshopissa oli mukana oppilaitosten rahoituksesta vastaavaa henkilökuntaa. Sen ansiosta päästiin läheisesti tarkastelemaan, minkälainen yhteinen sopimusmalli voisi olla. Raha on toiminnan keskeinen edellytys, minkä vuoksi oli olennaista päästä pohtimaan, mitkä kurssit voisivat olla maksullisia. Iltapäivän aikana mietittiinkin, onko hankkeen aikana ylipäätään järkevää järjestää maksullista koulutusta.

Kevään tärkeimpiä tavoitteita onkin konkretisoida ne tavoitteet, joita yhteinen sopimusmalli vaatii. Mallin saavuttaminen edellyttää vielä paljon hankkeen toimijoiden yhteistä keskustelua sekä luonnollisesti keskustelua eri talojen sisällä. Olennainen tavoite on, että oppilaitosten hallinto olisi valmis siihen, että  syksyllä 2016 päästäisiin kokeilemaan yhteisen tarjottimen kokeilumallia.

Toukokuun alussa myös aavalaiset pääsivät mukaan Sujuvat siirtymät –ohjauksen teemaseminaariin. Laivaseminaarina toteutettu tapahtuma kokosi paikalle valtakunnallisesti laajan joukon Sujuvat siirtymät –verkoston ja Opetushallituksen ohjaushankkeiden toimijoita ja johtoa. Keskustelu kävi vilkkaana ja ajatuksia vaihdettiin.

Mielenkiintoisten alustusten ja keskustelua herättäneiden työryhmäkeskustelujen lisäksi ajatuksia vaihdettiin myös tauoilla. Luovaa ajattelua harjoitettiin runoja kirjoittamalla, joissa yhteisenä aiheina olivat hanketyössäkin tärkeät käsitteet, kuten esimerkiksi yhteistyö, poluttaminen. Runot synnytettiin teeman mukaisesti yhteistyössä ryhmissä.

Erityisen ylpeä olen siitä, että juuri opiskelijat valitsevat valitsivat suosikikseen runon, jossa oli myös AAVAssa mukana olevia koordinaattoreita.  Kaiken kaikkiaan seminaarista jäi paljon ajatuksia vietäväksi työpaikalle. Omat ajatukseni sanoitti aamiaispöydässä kollega Oulusta: ”Hanketyö on ennen kaikkea asennekasvatusta.”

 

Raisiossa 9. toukokuuta 2016

Riikkamarja Autio

AAVA-hankkeen koulutustarjonta-työryhmän jäsen