Ajankohtaista

 

Aava-workshopissa hiottiin yhteistä tarjotinta

Ajatuksia hankkeen sopimusmallia kehittäneestä workshopista 20.4.2016

 

Aava-hankkeen toimijat kokoontuivat huhtikuun lopussa pohtimaan yhteisen tarjottimen sopimusmallia. Kun keskustellaan sopimuksista, mietitään samalla aina myös rahoitusta. Resurssit olivatkin yksi keskustelunaiheista. Laaja-alainen aihe koski ennen kaikkea projektin organisoinnin reunaehtoja, minkä vuoksi projekti- ja ohjausryhmäläisten lisäksi paikalla myös eri oppilaitosten johtoa.

Avoimesta tarjonnasta on eri oppilaitoksissa erilaisia variaatioita. Yksi asia on kuitenkin yhteinen: avoimella yhteisellä tarjottimella tarjottavan opetuksen ei tarvitse olla reaaliaikaista eikä sen myöskään tarvitse olla  riippuvaista ajasta ja paikasta.

Tarjonnan avoimuus koskee ennen kaikkea opiskelijoille tarjottavia etuja. Oppilaitoksilla täyttyy olla yhteiset välineet, yhteensovitettavia opintojen osia ja yhteinen rekisteri, johon opintosuoritukset tallentuvat.

 

Opintojen vastaavuudet: keskiössä opiskelijan eteneminen

Workshopissa todettiin, että opintosuoritusten pisteyttäminen täytyy saada hankkeen aikana yhtenäiseksi. Opiskelijan etenemisen kannalta on olennaista, että hänen opintosuorituksiaan, niiden laajuutta ja vastaavuutta, voidaan arvioida kaikissa niissä oppilaitoksissa, joihin opiskelija siirtyy täydentämään opintojaan.

Myös markkinointitekstit ja ohjeistukset on mietittävä tarkasti. Opintojen vastaavuuksien täytyy olla niin opiskelijoille kuin ohjaajille selviä jo ennen kurssin suorittamista.

 

Resurssien rajaaminen: opinnot maksullisia vai maksuttomia?

Eri toimijoiden yhteinen tavoite on, että itse hankkeen aikana ei liikultella rahaa. Toisin sanoen myös opinnot olisivat hankkeen aikana maksuttomia.

Tosin vielä ei tiedetä, kuinka laaja tarjonta tulee olemaan.  Se määrittelee lopullisen päätöksen opintojen maksupolitiikasta. Esimerkiksi kurssin arvioinnin täytyy olla automaattista. Maksuttomuudelle ei ole esteitä, kun opiskelija voi itseohjautuvasti suorittaa avoimen tarjottimen opintoja.

Jokaisella hankkeessa olevalla oppilaitoksella on myös omaa päätäntävaltaa. Oppilaitos tuottaa kurssit oman järjestelmänsä mukaan ja vastaanottava taho määrittelee opintojen laajuuden.

Tuntimäärät ja opintopisteet eivät toisin sanoen sulje pois toisiaan. Vastaavuuksia täytyy kuitenkin miettiä ja laskea suoritusajan ja opintopisteiden vastaavuudet.

Oppilaitokset sopivat avoimesti keskenään, mitä tarjottimessa on: avoin tarjotin on hankkeessa olevien oppilaitosten  yhteinen tavoite ja opintojen vastaavuudet  täytyy miettiä tarkasti etukäteen.

Yhteinen tavoite on kuitenkin selvä. Tuleva yhteinen tarjotin on toisen asteen koulutukseen tervetullut ja välttämätön lisä.

 

Raisiossa 24.4.2016

Riikkamarja Autio

AAVA-hankkeen projektiryhmän jäsen

 

 

Ajankohtaista

AAVA-hanketta tarvitaan kehittämään koko toisen asteen koulutusta

Hanketyö on matka yhteiseen tavoitteeseen

Pitkäaikaisen ja monien eri toimijoiden muodostaman hankkeen hahmottaminen vaatii aikaa. Nyt se on todellakin selvinnyt, kun olen itse pakertanut hankkeen parissa koko syksyn ja kevään.

Kun tulin itse mukaan syyskuussa 2015, ensimmäiset viikot ja jopa kuukaudet kuluivat lähinnä hankkeeseen tutustumiseen. Lukulistalla oli tietenkin hankesuunnitelma ja koko Moodlessa sijaitseva AAVA-sivusto. Aikaa meni tutkiskeluun, kertaamiseen, eri lomakkeisiin tutustumiseen ja tietysti keskusteluun.

Hanketyöskentely onkin paljolti neuvottelua, ideoiden terävöittämistä muiden kanssa. Kun hanke on laaja ja siinä on paljon toimijoita, kaipaavat omat hahmotelmat kanssa-ajattelijoita. Ajatukset muokkautuvat, kun ne sanotaan ääneen ja kirjataan.

Vaihe vaiheelta hankkeeseen on tullut lisää toimijoita, mikä palvelee kokonaisuutta ja tasoittaa raja-aitoja. Syksyn ensimmäinen palaveri oman projektiryhmän olikin paitsi hämmentävä myös innostava kohtaaminen. Hämmennystä tuotti aluksi oman roolin hahmottaminen. Innostusta herätti puolestaan keskustelu muiden ryhmäläisten kanssa ja kokouksessa virinnyt vuorovaikutus, joka on projektin edetessä vain tiivistynyt.

Eri oppilaitoksissa käytetään erilaista käsitteistöä, ja koko vuoden syklikin hahmotetaan eri tavoin. Omassa koulussani puhutaan tunneista, viikoista ja jaksoista, toisaalla puhutaan puolestaan osaamispisteistä.  Hanke vaatiikin paljon neuvottelua, yhteydenottoja, erilaisten roolien, tavoitteiden ja toimintamuotojen yhteensovittamista, jotta aikanaan päästään yhteiseen tavoitteeseen. Tämä prosessi on käynnissä koko ajan. Saattaa vaikuttaa oudolta, mutta kun lopputuloksesta ei ole vielä tietoa, tuntuu jatkuva käynnissäolo hankkeen tuskaisimmalta osalta. Yhteensovittaminen on kuitenkin ison ajattelutyön ja järjestämisen tulos, eikä se edetessään anna tekijöilleen rauhaa.

Syyslukukausi on lyhyt, ja kevät on rientänyt vieläkin nopeammin. Välillä mielen on saattanut vallata tunne, ettei mitään saada aikaiseksi. Muutamaan kertaan se on lausuttu ääneenkin. Sainkin viime lync-tapaamisessa hyvän neuvon: punaisen langan hahmottamiseksi on tärkeää, että tapaamisista pidetään päiväkirjaa. Työtuntien seuraamisen lisäksi kannattaa merkitä muistiin, mitä on tehnyt.

Uusi piristävä vaihe alkoi helmikuussa, kun kehittäjäopettajat tapasivat.  Omakin tehtäväkenttäni laajeni kerralla, kun mukaan tuli opettajatiimi, jolla on suuri määrä ideoita hankkeen kehittämiseksi. Nyt täytyy vain miettiä, miten eri oppilaitosten ideat saatetaan yhteen. Kaikkien mukana olevien oppilaitosten tavoite on kuitenkin sama: yhteinen toimijuus, josta saada paras ja opiskelijoiden valmistumista edistävä hyöty.

 

Riikkamarja Autio

Turun iltalukion lehtori

Aava-hankkeen projektiryhmän jäsen