Yleinen

workshopAAVA-hanke haki heti tammikuun alussa vauhtia ja vetoapua työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien näkökulman vahvistamiseen ohjauksen ja nuoristyön ammattilaisilta Avoimet ammatilliset opinnot -workshopista. Puolet osallistujista tutustuivat avoimiin ammatillisiin opintoihin ensimmäistä kertaa ja toinen puoli oli tullut kuuntelemaan miten projekti on edennyt.

Iltapäivän aikana käsiteltyihin aiheisiin kuuluivat mm. opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen tarvittava tuki ja ohjaajan tarvitsemat tiedot asiakkaan tukemiseksi. Osallistujia puhutti erityisesti opinnoista saatava hyöty, mahdollisen kurssitodistuksen virallisuus ja verkkokurssien sisältöön liittyvän ohjauksen järjestäminen.

Workshopin ideariihestä ammennetaan materiaalia avointen ammatillisten opintojen ohjaus-osioon sekä erityisesti kurssikuvausten laadintaan. Kiitos kaikille workshopiin osallistuneille!

– projektikoordinaattori Salonen

Yleinen

opiskelijapalauteHankkeessa kehitettävää Avoimet ammatilliset opinnot -koulutustarjotinta on esitelty opintoja tarjoavien organisaatioiden opiskelijoille ja henkilöstölle sekä useiden sidosryhmien edustajille syksyn 2016 aikana. Esittelytilaisuuksissa sivustoa on käyty melko kevyesti läpi, jonka jälkeen on annettu mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle. Kiinnostus sivustoon on ollut suurta ja avointen opintojen suoritusmahdollisuus on herättänyt reilusti kysymyksiä. Erityisesti ohjaavien tahojen kanssa on käyty hyvää vuoropuhelua ohjauksen tarpeellisuudesta ja riittävyydestä avointen opintojen kohdalla. Opiskelijoilta saatu palaute on ollut selkeämmin sisältöihin ja käytettävyyteen kohdistuvaa. Nimetöntä palautetta on pystynyt antamaan reaaliaikaisesti sivuston kautta tai jälkikäteen lähetettävään Webropol-kyselyyn vastaamalla.

”Haluan mahdollisimman pian suorittamaan kursseja täällä.”

Otamme iloisena vastaan tiedon, että sivuston ulkoasu, käytettävyys ja sisältö on saanut kohderyhmän keskuudessa
positiivisen vastaanoton. Sivusto sai vastaajilta kouluarvosanan 8. Lisäksi yli puolet palautetta antaneista on kiinnostunut tarjottavien opintojen opiskelusta (58 %). Sivuston yleisilmettä ja värimaailmaa on kehuttu ja navigaatiota pidetty selkeänä.  Saamamme palaute ei ollut kuitenkaan yksinomaan positiivista, vaan kehitettävääkin vielä löytyy.

”Sivuston värimaailma oli mieluinen ja sivusto herätti kiinnostusta. Kuitenkin olisin halunnut saada enemmän tietoa kurssien pitäjistä ja kurssin sisällöstä yms.”

”Lisää tietoa siitä miten opintoja voidaan hyödyntää ja johtavatko ne jollakin tavalla tutkintoon.”

Palautteisiin perustuen kaikki sivustolla olevat kurssikuvaukset yhtenäistetään kevään 2017 aikana ja erityistä huomiota kiinnitetään siihen mitä informaatiota kursseista on tarjolla. Tavoitteenamme on saada aikaan kurssikuvaukset, joiden perusteella opinnoista kiinnostunut saa kattavan, informatiivisen ja selkeän käsityksen kurssisisällöistä.

– Projektikoordinaattori Salonen