Ajankohtaista, Yleinen

Euroopan Sosiaalirahaston 60-vuotisjuhla järjestettiin helmikuun puolessa välissä, Helsingissä, Vanhalla ylioppilastalolla. Paikalle oli kutsuttu monipuolisella otannalla ESR-rahoitteisia hankkeita esittelemään toimintaa vierailijoille. Zoomi-hankkeen kautta myös Avoimet ammatilliset opinnot olivat esille tuotetorilla. Tuotteestamme oltiin kiinnostuneita ja esitteitä napattiin mukaan ihan joka puolelle Suomea. Muutama asia toistui meille esitetyissä kysymyksissä ja käymme ne tässä vielä läpi.

1) Onko tarjottimella opintoja, jotka tukevat siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun tai yliopistoon?

Tällä hetkellä ei ole. Emme näe mitään estettä sille että tarjontaa laajennettaisiin myös tähän suuntaan. Koulutustarjotin mahdollistaa myös tämän tyyppisten sisältöjen tarjoamisen. Tarjottavat opinnot perustuvat hankkeessa tehtyyn kohderyhmäkyselyyn (n. 1400 vastaajaa) ja toteuttajaorganisaatioiden suunnitelmiin. Seuraavaa siirtymää koskevat opinnot ovat olleet puheena projektin ydinryhmässä sekä arviointipäivässä.

2) Joko opintoja voi suorittaa? Koska opintoja voi alkaa suorittaa?

Kontrolloidut pilotoinnit ovat juuri nyt käynnistymässä ja osittain jo käynnistyneet. Heti kun pilotoinnista kertyneet kokemukset on kirjattu, viimeiset bugit ilmoittautumisessa ja palautteen keruussa saadaan korjattua voi opintoja lähteä suorittamaan.

Oli mielenkiintoista osallistua tilaisuuteen ja päästä katsomaan mitä kaikkea ESR oikeasti rahoittaa. Avoimet ammatilliset opinnot olivat kysyttyä tavaraa ja sain vastata jopa poikkeuksellisen haastaviin kysymyksiin hankkeen toimintaa koskien.

– projektikoordinaattori Salonen

 

Ajankohtaista, Yleinen

Zoomi – Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi järjesti 7.2. Finlandia-talolla seminaarin, jossa myös avoimet ammatilliset opinnot pääsivät zoomin alle.

AAVA_Finlandia-talo_ZoomiAvoimet opinnot herättivät paljon keskustelua ja kiinnostusta ”tutustu tuloksiin” – tuotetorin aikana. Avointen ammatillisten opintojen pisteellä kävi kuhinaa ja uunituoreet koulutustarjotinmallin esitteet menivät kuin kuumille kiville. Puhetta ja kysymyksiä riitti erityisesti meillä käytetyn avoimuuden määritelmästä, siitä kuka opintoja saa suorittaa ja koska sivusto on ”valmis”. Avointa ammattiopistoa ja avoimia kursseja kehitetään juuri nyt useissa hankkeissa ja oppilaitoksissa myös AAVA:n ja sisarhanke TAITAVA:n ulkopuolella, mutta avoimuutta itseään on näissä tulkittu hyvinkin monipuolisesti opintoja suunnitellessa.

Opimme, että avoimuudella voidaan tarkoittaa muun muassa sitä, että

  • saman oppilaitoksen sisällä opintoja voidaan valita koulutusalasta ja koulutuspaikkakunnasta huolimatta, mutta opintoja suorittaakseen pitää kuitenkin olla kyseisen oppilaitoksen opiskelija
  • kurssimateriaalit ovat valmiina netissä kaikkien saatavilla ja opiskelijan tehtäväksi jää etsiä opettaja, joka ottaa opinnot vastaan
  • opintoja voi tulla suorittamaan, koulutusalasta ja koulutuspaikkakunnasta riippumatta kuka tahansa, kunhan lähettävä oppilaitos maksaa

AAVA-hankkeen sisällä koulutustarjonnan suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana ovat olleet ajasta ja paikasta riippumattomat opinnot, joita voi suorittaa kuka tahansa statuksesta riippumatta.

Sivuston ja tarjonnan valmistumiseen liittyviin kysymyksiin saatiin vastailla useampaan otteeseen ja innostuneita pilotoija ilmoittautui mukaan useampia. Vielä on liian aikaista antaa lupauksia päivämääristä, mutta sitä kohti mennään!

Avoimet ammatilliset opinnot ovat seuraavaksi esillä 16.2. ESR 60 vuotta ”Investointeja ihmisiin” -tapahtumassa Vanhalla ylioppilastalolla. Tule vetämään hihasta!

– projektikoordinaattori Salonen

Yleinen

AAVA-hankkeen kolmas arviointipäivä järjestettiin Turun Ruissalon Marjaniemessä, 26.1. Arviointiin osallistui hankkeen ohjausryhmän lisäksi ZOOMI-hankkeen puolesta neljä ulkopuolista arvioijaa.

marjaniemiPäivän aloitti projektipäällikkö Jaana Kilpinen esittelemällä hankkeen aikana kehitettyä yhteistyösopimusta ja koulutustarjotinmallia. Kilpisen esityksen jälkeen tarkasteltiin varsinaista koulutustarjotinta, hankkeen aikana tehtyä kohderyhmän osallistamista ja tarjottimen suunnittelun ja pilotoinnin aikana tehtyä levittämis- ja tiedotustoimintaa. Arviointiryhmä kysyi nasevia tarkentavia kysymksiä ja vetäytyi tekemään omaa arviointiaan.

Arvioinnin ajan projektiryhmä teki suunnitelmia kevään toteutukseen, markkinointiin ja avointen opintojen pilotointiin liittyen.

Arviointiryhmän palaute sekä koulutustarjotinmallille, että itse tarjottimelle oli varsin positiivinen. Koulutustarjonnan osalta projektiryhmä sai selkeitä kehitysehdotuksia, joiden kimppuun projektiryhmä käy heti helmikuussa. Koulutustarjonnan toivottiin olevan joko selkokielistä tai muutoin hyvin selkeää kieltä. Arviointiryhmä toivoi myös muilla kielillä tarjottavaa sisältöä. Keskustelua oli herättänyt myös opintojen suorittajan tunnistaminen (voiko joku tehdä kaverin puolesta, miten voidaan estää jne.) sekä opinnoissa tarvittava itseohjautuvuus.  Palautteen perusteella hankkeen projektiryhmä voi tehdä täsmäiskuja myös kohderyhmän osallistamiseen. Hankkeelta toivottiin opintoja suorittaneiden kokemuksia ja peer-to-peer levittämistä.

Arviointipäivät rytmittävät hanketoimintaa mukavasti. Tehdyn toiminnan ja jo saatujen tulosten esitteleminen ulkopuolisille tarkkailijoille selkiyttää myös ydintoimijoille yhdessä kuljettua matkaa. Kevättä kohti!

– projektikoordinaattori Salonen