Yleinen

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun kehittäneet oppilaitokset ovat 5.6. allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen palvelun ylläpitämiseksi hankkeen päättymisen jälkeen. Innovatiivista palvelussa on se, että se kokoaa yhteen usean eri oppilaitoksen avointen verkko-opintojen ja oppimateriaalien tarjonnan. Opinnot löytyvät palvelusta monin eri tavoin – teemoittain, aloittain ja nyt myös tutkinnoittain ja tutkinnon osittain opintojen linkittyessä ePerusteisiin!

Tällä hetkellä kaikille avoimia opintoja tarjoaa kymmenkunta ammatillista oppilaitosta ympäri Suomea opintojen ja niitä tarjoavien oppilaitosten määrän kasvaessa koko ajan. Tulevana lukuvuonna palvelu täydentyy usean uuden ammatillisen oppilaitoksen avointen verkko-opintojen tarjonnalla. Palvelun valtakunnallista käyttöönottoa testataan 1.4. alkaneessa Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeessa.

Yhteistyöstä kuluneina vuosina kiittäen ja kumartaen projektipäällikkö Kilpinen

 

Yleinen

Ennen kuin tapahtumarikas avointen ammatillisten opintojen kehittämisvuosi 2017 päättyy, kaivetaan vielä oppilaitosten arkistojen kätköistä avoimet oppimateriaalit itseopiskelun tueksi ja linkitetään ne palvelun ”Materiaalit”-sivustolle. Näin pilotoidaan myös sitä, mitkä oppimateriaalit, testit, pelit ja sanastot täydentävät luontevasti palvelua ja mitkä eivät. Lähtökohtana on linkittää palveluun materiaaleja nuorille ja aikuisille ammatillisissa opinnoisaa ja työelämässä tarvittavat osaamisen hankkimisen tueksi.

Loppuvuodesta on myös aloitettu AAVA-hankkeen sisarhankkeessa Stadin ammattiopiston vetämässä TAITAVA-hankkeessa tuotettujen avointen verkko-opintojen vieminen palveluun. Keväällä palvelusta löytyvien avointen opintokokonaisuuksien sekä opintoja tarjoavien oppilaitosten määrä on siis lähes tuplaantunut!

Projektipäällikkö Kilpinen

Yleinen

Projektiryhmä pureutui marraskuisena torstaina positiivisen ongelman äärelle – miten koordinoidaan Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun sisältöä palvelun tuottajien ja avointen opintokokonaisuuksien määrän lisääntyessä? Mirva, Niina ja Mervi olivat ansiokkaasti valmistelleet esityksen, jonka punaisena lankana oli ajatus, että jatkossa koulutuksen järjestäjien ja asiakkaiden tulisi helposti nähdä, mihin ammatillisiin tutkintoihin/tutkinnon osiin  (ammattitaitovaatimuksiin) voi palvelun kautta jo hankkia osaamista ja mihin ei. Keskeinen idea oli linkittää palvelu yhteisten rajapintojen osalta ePerusteista löytyviin tietoihin. Päätimme pyytää apua Tmi Pandoworksin Antilta , jos hän osaisi koodata unelmastamme tulevaisuudessa totta.

Projektipäällikkö Kilpinen

Ajankohtaista, Kehittäminen, Yleinen

Päätimme aloittaa syksyyn orientoitumisen tällä kertaa kirjaamalla syksyn tehtäviä yksitellen muistilapuille. Kirjoitimme projektipäällikkö Kilpisen kanssa kynä sauhuten lappuja ja kohottelimme kulmiamme toistemme kasvaville lappupinoille. Viimein aloimme purkaa ja ryhmitellä eteemme syntyneitä pinoja.

Ihan ensimmäisenä oli ilo huomata, että kesälomasta huolimatta mieliimme oli painunut pääosin ihan samoja juttuja. Kun lajittelu ja ryhmittely jatkui, ilo alkoi pienoisesti hiipumaan. Viimeistään aikataulutusvaiheessa nimittäin kävi selväksi, että jo seuraava neliviikkoinen tulee olemaan melkoista haippakkaa pelkästään tämän hankkeen kehittämistehtävissä.

Tältä se nyt kuitenkin näyttää. AAVA-hankkeen syksyn tärkeimmät kehittämistehtävät aikataulutettuina ja vastuittain jaettuna. Tervetuloa syksy!

– projektikoordinaattori Salonen

Kehittäminen, Yleinen

videotAvoimien ammatillisten opintojen sivustolla on tekstimuodossa vastattuna jo useampi usein kysytty kysymys, mutta halusimme tarjota vastaukset näihin kysymyksiin myös videomuodossa. Viime viikon perjantaina hankkeen projektitoimijoista koottu tiimi otti härkää sarvista ja ryhtyi videointipuuhiin.

Kysymykset oli etukäteen jo ryhmitelty ryppäisiin yhtenäisen teeman ympärille ja itse videointi sujui sutjakkaasti. Nyt raakamateriaali on graafisella suunnittelijalla editoitavana. On jopa vähän jännittävää nähdä, miten kolmen ”tavallisen” projekti-ihmisen kotikutoisesta ja rennosta lähestymisestä muodostuu sivustolle ohjausmateriaalia. Jää kuulolle, videot valmistuvat kevään ja alkukesän aikana.

– projektikoordinaattori Salonen

Ajankohtaista, Yleinen

Euroopan Sosiaalirahaston 60-vuotisjuhla järjestettiin helmikuun puolessa välissä, Helsingissä, Vanhalla ylioppilastalolla. Paikalle oli kutsuttu monipuolisella otannalla ESR-rahoitteisia hankkeita esittelemään toimintaa vierailijoille. Zoomi-hankkeen kautta myös Avoimet ammatilliset opinnot olivat esille tuotetorilla. Tuotteestamme oltiin kiinnostuneita ja esitteitä napattiin mukaan ihan joka puolelle Suomea. Muutama asia toistui meille esitetyissä kysymyksissä ja käymme ne tässä vielä läpi.

1) Onko tarjottimella opintoja, jotka tukevat siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun tai yliopistoon?

Tällä hetkellä ei ole. Emme näe mitään estettä sille että tarjontaa laajennettaisiin myös tähän suuntaan. Koulutustarjotin mahdollistaa myös tämän tyyppisten sisältöjen tarjoamisen. Tarjottavat opinnot perustuvat hankkeessa tehtyyn kohderyhmäkyselyyn (n. 1400 vastaajaa) ja toteuttajaorganisaatioiden suunnitelmiin. Seuraavaa siirtymää koskevat opinnot ovat olleet puheena projektin ydinryhmässä sekä arviointipäivässä.

2) Joko opintoja voi suorittaa? Koska opintoja voi alkaa suorittaa?

Kontrolloidut pilotoinnit ovat juuri nyt käynnistymässä ja osittain jo käynnistyneet. Heti kun pilotoinnista kertyneet kokemukset on kirjattu, viimeiset bugit ilmoittautumisessa ja palautteen keruussa saadaan korjattua voi opintoja lähteä suorittamaan.

Oli mielenkiintoista osallistua tilaisuuteen ja päästä katsomaan mitä kaikkea ESR oikeasti rahoittaa. Avoimet ammatilliset opinnot olivat kysyttyä tavaraa ja sain vastata jopa poikkeuksellisen haastaviin kysymyksiin hankkeen toimintaa koskien.

– projektikoordinaattori Salonen

 

Ajankohtaista, Yleinen

Zoomi – Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi järjesti 7.2. Finlandia-talolla seminaarin, jossa myös avoimet ammatilliset opinnot pääsivät zoomin alle.

AAVA_Finlandia-talo_ZoomiAvoimet opinnot herättivät paljon keskustelua ja kiinnostusta ”tutustu tuloksiin” – tuotetorin aikana. Avointen ammatillisten opintojen pisteellä kävi kuhinaa ja uunituoreet koulutustarjotinmallin esitteet menivät kuin kuumille kiville. Puhetta ja kysymyksiä riitti erityisesti meillä käytetyn avoimuuden määritelmästä, siitä kuka opintoja saa suorittaa ja koska sivusto on ”valmis”. Avointa ammattiopistoa ja avoimia kursseja kehitetään juuri nyt useissa hankkeissa ja oppilaitoksissa myös AAVA:n ja sisarhanke TAITAVA:n ulkopuolella, mutta avoimuutta itseään on näissä tulkittu hyvinkin monipuolisesti opintoja suunnitellessa.

Opimme, että avoimuudella voidaan tarkoittaa muun muassa sitä, että

  • saman oppilaitoksen sisällä opintoja voidaan valita koulutusalasta ja koulutuspaikkakunnasta huolimatta, mutta opintoja suorittaakseen pitää kuitenkin olla kyseisen oppilaitoksen opiskelija
  • kurssimateriaalit ovat valmiina netissä kaikkien saatavilla ja opiskelijan tehtäväksi jää etsiä opettaja, joka ottaa opinnot vastaan
  • opintoja voi tulla suorittamaan, koulutusalasta ja koulutuspaikkakunnasta riippumatta kuka tahansa, kunhan lähettävä oppilaitos maksaa

AAVA-hankkeen sisällä koulutustarjonnan suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana ovat olleet ajasta ja paikasta riippumattomat opinnot, joita voi suorittaa kuka tahansa statuksesta riippumatta.

Sivuston ja tarjonnan valmistumiseen liittyviin kysymyksiin saatiin vastailla useampaan otteeseen ja innostuneita pilotoija ilmoittautui mukaan useampia. Vielä on liian aikaista antaa lupauksia päivämääristä, mutta sitä kohti mennään!

Avoimet ammatilliset opinnot ovat seuraavaksi esillä 16.2. ESR 60 vuotta ”Investointeja ihmisiin” -tapahtumassa Vanhalla ylioppilastalolla. Tule vetämään hihasta!

– projektikoordinaattori Salonen

Yleinen

AAVA-hankkeen kolmas arviointipäivä järjestettiin Turun Ruissalon Marjaniemessä, 26.1. Arviointiin osallistui hankkeen ohjausryhmän lisäksi ZOOMI-hankkeen puolesta neljä ulkopuolista arvioijaa.

marjaniemiPäivän aloitti projektipäällikkö Jaana Kilpinen esittelemällä hankkeen aikana kehitettyä yhteistyösopimusta ja koulutustarjotinmallia. Kilpisen esityksen jälkeen tarkasteltiin varsinaista koulutustarjotinta, hankkeen aikana tehtyä kohderyhmän osallistamista ja tarjottimen suunnittelun ja pilotoinnin aikana tehtyä levittämis- ja tiedotustoimintaa. Arviointiryhmä kysyi nasevia tarkentavia kysymksiä ja vetäytyi tekemään omaa arviointiaan.

Arvioinnin ajan projektiryhmä teki suunnitelmia kevään toteutukseen, markkinointiin ja avointen opintojen pilotointiin liittyen.

Arviointiryhmän palaute sekä koulutustarjotinmallille, että itse tarjottimelle oli varsin positiivinen. Koulutustarjonnan osalta projektiryhmä sai selkeitä kehitysehdotuksia, joiden kimppuun projektiryhmä käy heti helmikuussa. Koulutustarjonnan toivottiin olevan joko selkokielistä tai muutoin hyvin selkeää kieltä. Arviointiryhmä toivoi myös muilla kielillä tarjottavaa sisältöä. Keskustelua oli herättänyt myös opintojen suorittajan tunnistaminen (voiko joku tehdä kaverin puolesta, miten voidaan estää jne.) sekä opinnoissa tarvittava itseohjautuvuus.  Palautteen perusteella hankkeen projektiryhmä voi tehdä täsmäiskuja myös kohderyhmän osallistamiseen. Hankkeelta toivottiin opintoja suorittaneiden kokemuksia ja peer-to-peer levittämistä.

Arviointipäivät rytmittävät hanketoimintaa mukavasti. Tehdyn toiminnan ja jo saatujen tulosten esitteleminen ulkopuolisille tarkkailijoille selkiyttää myös ydintoimijoille yhdessä kuljettua matkaa. Kevättä kohti!

– projektikoordinaattori Salonen

Yleinen

workshopAAVA-hanke haki heti tammikuun alussa vauhtia ja vetoapua työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien näkökulman vahvistamiseen ohjauksen ja nuoristyön ammattilaisilta Avoimet ammatilliset opinnot -workshopista. Puolet osallistujista tutustuivat avoimiin ammatillisiin opintoihin ensimmäistä kertaa ja toinen puoli oli tullut kuuntelemaan miten projekti on edennyt.

Iltapäivän aikana käsiteltyihin aiheisiin kuuluivat mm. opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen tarvittava tuki ja ohjaajan tarvitsemat tiedot asiakkaan tukemiseksi. Osallistujia puhutti erityisesti opinnoista saatava hyöty, mahdollisen kurssitodistuksen virallisuus ja verkkokurssien sisältöön liittyvän ohjauksen järjestäminen.

Workshopin ideariihestä ammennetaan materiaalia avointen ammatillisten opintojen ohjaus-osioon sekä erityisesti kurssikuvausten laadintaan. Kiitos kaikille workshopiin osallistuneille!

– projektikoordinaattori Salonen

Yleinen

opiskelijapalauteHankkeessa kehitettävää Avoimet ammatilliset opinnot -koulutustarjotinta on esitelty opintoja tarjoavien organisaatioiden opiskelijoille ja henkilöstölle sekä useiden sidosryhmien edustajille syksyn 2016 aikana. Esittelytilaisuuksissa sivustoa on käyty melko kevyesti läpi, jonka jälkeen on annettu mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle. Kiinnostus sivustoon on ollut suurta ja avointen opintojen suoritusmahdollisuus on herättänyt reilusti kysymyksiä. Erityisesti ohjaavien tahojen kanssa on käyty hyvää vuoropuhelua ohjauksen tarpeellisuudesta ja riittävyydestä avointen opintojen kohdalla. Opiskelijoilta saatu palaute on ollut selkeämmin sisältöihin ja käytettävyyteen kohdistuvaa. Nimetöntä palautetta on pystynyt antamaan reaaliaikaisesti sivuston kautta tai jälkikäteen lähetettävään Webropol-kyselyyn vastaamalla.

”Haluan mahdollisimman pian suorittamaan kursseja täällä.”

Otamme iloisena vastaan tiedon, että sivuston ulkoasu, käytettävyys ja sisältö on saanut kohderyhmän keskuudessa
positiivisen vastaanoton. Sivusto sai vastaajilta kouluarvosanan 8. Lisäksi yli puolet palautetta antaneista on kiinnostunut tarjottavien opintojen opiskelusta (58 %). Sivuston yleisilmettä ja värimaailmaa on kehuttu ja navigaatiota pidetty selkeänä.  Saamamme palaute ei ollut kuitenkaan yksinomaan positiivista, vaan kehitettävääkin vielä löytyy.

”Sivuston värimaailma oli mieluinen ja sivusto herätti kiinnostusta. Kuitenkin olisin halunnut saada enemmän tietoa kurssien pitäjistä ja kurssin sisällöstä yms.”

”Lisää tietoa siitä miten opintoja voidaan hyödyntää ja johtavatko ne jollakin tavalla tutkintoon.”

Palautteisiin perustuen kaikki sivustolla olevat kurssikuvaukset yhtenäistetään kevään 2017 aikana ja erityistä huomiota kiinnitetään siihen mitä informaatiota kursseista on tarjolla. Tavoitteenamme on saada aikaan kurssikuvaukset, joiden perusteella opinnoista kiinnostunut saa kattavan, informatiivisen ja selkeän käsityksen kurssisisällöistä.

– Projektikoordinaattori Salonen