Ajankohtaista, Kehittäminen, Yleinen

Päätimme aloittaa syksyyn orientoitumisen tällä kertaa kirjaamalla syksyn tehtäviä yksitellen muistilapuille. Kirjoitimme projektipäällikkö Kilpisen kanssa kynä sauhuten lappuja ja kohottelimme kulmiamme toistemme kasvaville lappupinoille. Viimein aloimme purkaa ja ryhmitellä eteemme syntyneitä pinoja.

Ihan ensimmäisenä oli ilo huomata, että kesälomasta huolimatta mieliimme oli painunut pääosin ihan samoja juttuja. Kun lajittelu ja ryhmittely jatkui, ilo alkoi pienoisesti hiipumaan. Viimeistään aikataulutusvaiheessa nimittäin kävi selväksi, että jo seuraava neliviikkoinen tulee olemaan melkoista haippakkaa pelkästään tämän hankkeen kehittämistehtävissä.

Tältä se nyt kuitenkin näyttää. AAVA-hankkeen syksyn tärkeimmät kehittämistehtävät aikataulutettuina ja vastuittain jaettuna. Tervetuloa syksy!

– projektikoordinaattori Salonen

Ajankohtaista, Kehittäminen

Kesäkuun alussa kokoonnuimme laajennetulla projektiryhmällä rakentamaan avoimien ammatillisten opintojen markkinointisuunnitelmaa eri kohderyhmiä silmällä pitäen. Oman ydinryhmämme lisäksi olimme saaneet täydennystä graafisesta suunnittelijasta ja markkinoinnin asiantuntijasta. Työstimme suunnitelmia kahdessa ryhmässä, joista ensimmäinen keskittyi hankkeessa syntyvän koulutustarjotinmallin markkinoimiseen toisen ryhmän pohtiessa varsinaisen kohderyhmän löytämistä ja innostamista.

Nauttiessamme auringonpaisteesta Puolalanpuistosssa oli ideoiden helppo antaa virrata. Saimme kasaan kaksi erinomaista ja toteutettavaa konkreettista markkinointisuunnitelmaa. Ensi syksynä avoimet ammatilliset opinnot näkyvät ja kuuluvat turuilla ja toreilla. Tavoitteemme on, että järjestelmällisen markkinoinnin ja levittämistyön tuloksena avoimien opintojen konsepti on kaikille niin tuttu, että ohjaavat tahot osaavat niitä suositella ja opinnoista kiinnostuneet osaavat niitä itse kysyä ja uusia koulutuksen järjestäjiä lähtee spontaanisti mukaan tarjoamaan uusia opintoja koulutustarjottimen kautta.

Ajankohtaista

Avoimia ammatillisia opintoja voi nyt viimeinkin pilotoida. Pitkin kevättä meille on tullut kysymyksiä opintojen aloittamisesta ja nyt voimme iloksemme kertoa, että kaikkea saa nyt kokeilla. Mitä enemmän ja mitä monipuolisemmin, sitä parempi! Kaikkien hankkeeseen osallistuvien koulutuksenjärjestäjien opintoja löytyy nyt tarjottimelta.  Uusia opintokokonaisuuksia tuodaan tarjottimelle koko ajan lisää ja ensimmäiset suuremmat kokonaisuudet alkavat jo hahmottua.

Yllättävän hankalaksi osoittautunut verkkotunnuksen hankinta saatiin kuin saatiinkin purkitettua. Avoimet ammatilliset opinnot -koulutustarjotin löytyy jatkossa osoitteesta:

www.avoimetammatillisetopinnot.fi

esitteet

Toukokuun ensimmäisellä viikolla loimme uusia suhteita ja virkistimme vanhoja kontakteja hanketoimijoihin Zoomi-verkoston risteilyllä. Avoimet opinnot kiinnostavat ja puhuttavat erityisesti siirtymien kanssa työskenteleviä. AAVAn konseptin mukainen valtakunnallinen, paikasta riippumaton ja kaikille avoin tarjonta herättää mielenkiintoa ja tuottaa nasevia kysymyksiä. Jotta tarjonnasta saadaan juuri niin timanttinen ja aitoa tarvetta vastaava, me tarvitsemme juuri nyt eniten teidän apuanne. Haluamme mielipiteitä, kokemuksia, kommentteja ja kehittämisideoita. Mikä toimii, mikä ei? Mitä lisää, mitä pois? Miten toimimalla avoimet ammatilliset opinnot ovat kaikkien saatavilla ja kaikkien huulilla vielä kymmenen vuoden kuluttua?

Ajankohtaista, Yleinen

Euroopan Sosiaalirahaston 60-vuotisjuhla järjestettiin helmikuun puolessa välissä, Helsingissä, Vanhalla ylioppilastalolla. Paikalle oli kutsuttu monipuolisella otannalla ESR-rahoitteisia hankkeita esittelemään toimintaa vierailijoille. Zoomi-hankkeen kautta myös Avoimet ammatilliset opinnot olivat esille tuotetorilla. Tuotteestamme oltiin kiinnostuneita ja esitteitä napattiin mukaan ihan joka puolelle Suomea. Muutama asia toistui meille esitetyissä kysymyksissä ja käymme ne tässä vielä läpi.

1) Onko tarjottimella opintoja, jotka tukevat siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun tai yliopistoon?

Tällä hetkellä ei ole. Emme näe mitään estettä sille että tarjontaa laajennettaisiin myös tähän suuntaan. Koulutustarjotin mahdollistaa myös tämän tyyppisten sisältöjen tarjoamisen. Tarjottavat opinnot perustuvat hankkeessa tehtyyn kohderyhmäkyselyyn (n. 1400 vastaajaa) ja toteuttajaorganisaatioiden suunnitelmiin. Seuraavaa siirtymää koskevat opinnot ovat olleet puheena projektin ydinryhmässä sekä arviointipäivässä.

2) Joko opintoja voi suorittaa? Koska opintoja voi alkaa suorittaa?

Kontrolloidut pilotoinnit ovat juuri nyt käynnistymässä ja osittain jo käynnistyneet. Heti kun pilotoinnista kertyneet kokemukset on kirjattu, viimeiset bugit ilmoittautumisessa ja palautteen keruussa saadaan korjattua voi opintoja lähteä suorittamaan.

Oli mielenkiintoista osallistua tilaisuuteen ja päästä katsomaan mitä kaikkea ESR oikeasti rahoittaa. Avoimet ammatilliset opinnot olivat kysyttyä tavaraa ja sain vastata jopa poikkeuksellisen haastaviin kysymyksiin hankkeen toimintaa koskien.

– projektikoordinaattori Salonen

 

Ajankohtaista, Yleinen

Zoomi – Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi järjesti 7.2. Finlandia-talolla seminaarin, jossa myös avoimet ammatilliset opinnot pääsivät zoomin alle.

AAVA_Finlandia-talo_ZoomiAvoimet opinnot herättivät paljon keskustelua ja kiinnostusta ”tutustu tuloksiin” – tuotetorin aikana. Avointen ammatillisten opintojen pisteellä kävi kuhinaa ja uunituoreet koulutustarjotinmallin esitteet menivät kuin kuumille kiville. Puhetta ja kysymyksiä riitti erityisesti meillä käytetyn avoimuuden määritelmästä, siitä kuka opintoja saa suorittaa ja koska sivusto on ”valmis”. Avointa ammattiopistoa ja avoimia kursseja kehitetään juuri nyt useissa hankkeissa ja oppilaitoksissa myös AAVA:n ja sisarhanke TAITAVA:n ulkopuolella, mutta avoimuutta itseään on näissä tulkittu hyvinkin monipuolisesti opintoja suunnitellessa.

Opimme, että avoimuudella voidaan tarkoittaa muun muassa sitä, että

  • saman oppilaitoksen sisällä opintoja voidaan valita koulutusalasta ja koulutuspaikkakunnasta huolimatta, mutta opintoja suorittaakseen pitää kuitenkin olla kyseisen oppilaitoksen opiskelija
  • kurssimateriaalit ovat valmiina netissä kaikkien saatavilla ja opiskelijan tehtäväksi jää etsiä opettaja, joka ottaa opinnot vastaan
  • opintoja voi tulla suorittamaan, koulutusalasta ja koulutuspaikkakunnasta riippumatta kuka tahansa, kunhan lähettävä oppilaitos maksaa

AAVA-hankkeen sisällä koulutustarjonnan suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana ovat olleet ajasta ja paikasta riippumattomat opinnot, joita voi suorittaa kuka tahansa statuksesta riippumatta.

Sivuston ja tarjonnan valmistumiseen liittyviin kysymyksiin saatiin vastailla useampaan otteeseen ja innostuneita pilotoija ilmoittautui mukaan useampia. Vielä on liian aikaista antaa lupauksia päivämääristä, mutta sitä kohti mennään!

Avoimet ammatilliset opinnot ovat seuraavaksi esillä 16.2. ESR 60 vuotta ”Investointeja ihmisiin” -tapahtumassa Vanhalla ylioppilastalolla. Tule vetämään hihasta!

– projektikoordinaattori Salonen

Ajankohtaista

Hiljaiseksi ja hämyisäksi määritelty marraskuu on ollut AAVAssa pikemminkin valoisan aktiivinen. Tekijöiden katseet ovat tulevaisuudessa: sitä kohti mennään päättäväisin askelin.

Oma tarjontatyöryhmäni  on marraskuun aikana keskittynyt AAVA-hankkeen koulutustarjottimen kehittämiseen. Sitä on luettu, tutkittu ja arvioitu. Säännöllisin väliajoin on kokoonnuttu miettimään, mitä pitää vielä parantaa ja kehittää. Työtä riittää, kuten kuuluukin.

Oma ryhmämme on miettinyt tarjottimen toimivuutta. Tavoitteena on kehittää nimenomaan sen saavutettavuutta ja informatiivisuutta. Yhdessä täytyy miettiä, miten tarjottimeen saadaan sellaista tietoa, joka nimenomaan saa opiskelijan innostumaan tarjolla olevien kurssien sisällöistä.

Ilmoittautuminen eri oppilaitosten kursseille on niin ikään vielä kehittämisvaiheessa. Ilmoittautumisissa on vielä kirjavuutta, ja ne pitäisi saada nykyistä yhdenmukaisemmiksi.

Kehitettävää siis riittää, mutta viimeisteltyä versiota kohti ollaan hyvää vauhtia menossa. Pian taas palaveerataan ja mietitään ratkaisuja yhdessä.

Oppilaitoksissa on niin ikään kerätty tarjottimesta palautetta. Siitä koko projektiryhmä varmasti kuulee lähiaikoina. Opiskelijoilta ja eri oppilaitosten henkilökunnalta saatu näkemys avaa taas silmiä. Ajatusten kirkastamista kaivataan koko matkan aikana.

Riikkamarja Autio, projektiryhmän jäsen

Ajankohtaista, Yleinen

sähköasentajaMielipiteitä AAVA-hankkeessa tarjottavista koulutuksista on kysytty vuoden 2016 aikana opiskelijoilta, työttömiltä työnhakijoilta, työelämän ulkopuolella olevilta ja työnantajien edustajilta.  Hankkeen kohderyhmän kysely toteutettiin alkuvuodesta 2016 ja työelämälle suunnattu kysely kesällä 2016. Kohderyhmän kyselyyn vastauksia saatiin 1461 ja työelämän kyselyyn vastauksia 47 kappaletta.

Avoimet opinnot kiinnostavat

Kyselyn saatekirjeessä kerrottiin mistä hankkeessa on kyse ja kysymysten vastausvaihtoehdoissa pyrittiin tuomaan esiin sellaisia sisältöjä, joista saisi selkeän kuvan mahdollisista, myöhemmin tarjolle tulevista avoimista opinnoista. Kun kohderyhmältä kysyttiin minkälainen avoin koulutustarjonta heitä kiinnostaa yli 40 % vastaajista ilmoitti kiinnostuksensa ammatillisiin tutkintoihin tai niiden osiin. Kolmasosa vastaajista toivoi ammatillista erikoisosaamista täydentäviä opintoja ja neljäsosa ns. osaamiskortteja (työturvallisuus, tuli- tai hygieniapassi jne) ja TVT-taitoja. Alle viidesosa vastaajista oli kiinnostunut ammatillista kieliopinnoista, yleisistä kieliopinnoista, opiskelutaitoja- tai työnhakutaitoja parantavista kursseista, opinto-ohjauksesta ja ammatillisiin opintoihin tutustumisesta. Kaiken kaikkiaan yli 55 % kohderyhmän kyselyyn vastanneista on kyselyn perusteella kiinnostunut avointen opintojen opiskelusta ja vastaavasti vain n. 5 % ei ollut lainkaan kiinnostunut opinnoista.

toimistoKyselyssä kartoitettiin myös minkälaiset opiskelumuodot kohderyhmää kiinnostivat eniten. Yli puolet vastaajista koki,  että opettajajohtoinen lähi- ja etäopiskelu sopii heille parhaiten. Opettajajohtoinen etäopiskelu taas oli selkeästi vähiten toivottu opiskelumuoto. Kohderyhmän kyselyyn vastanneista 70 % oli työttömiä työnhakijoita, lähes 25 % opiskelijoita ja loput työssä tai työpaikan ulkopuolella.

Työelämän ja kohderyhmän mielipiteet kohtaavat

Kysely avoimista opinnoista lähetettiin myös kaiken kaikkiaan noin 2200 työelämän edustajalle. Vastauksia kyselyyn kertyi yhteensä 47 kappaletta. Suurin osa vastauksista saatiin pienistä, alle 10 työntekijän yrityksistä. 11 vastaajaa edustivat tukku- ja vähittäiskauppaa (ml. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus), kuusi kuljetusta- ja varastointia, viisi rakentamista, viisi teollisuutta ja loput kaksikymmentä monipuolisesti muita aloja. Yli puolet työelämän vastaajista piti tärkeänä tai melko tärkeänä mahdollisuutta suorittaa avoimia opintoja. Lisäksi työelämän edustajista yli kolme neljäsosaa piti tärkeänä tai melko tärkeänä mahdollisuutta suorittaa ammatillisia tutkintoja tai sen osia, suomen kieltä (vieraskielisille), mahdollisuutta hankkia ammatillista erikoisosaamista ja suorittaa osaamiskortteja.  Lisäksi, puolet työelämän edustajien kyselyyn vastanneista olivat kyselyn perusteella kiinnostunut avoimesta koulutustarjonnasta myös oman henkilökunnan osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

työturvallisuusVaikka työelämän edustajille lähetetyn kyselyn vastaajamäärä jäi melko kauas sille asetetusta tavoitteesta, positiivista oli huomata että työelämän edustajien näkemykset avointen opintojen sisällöstä vastasivat hankkeen kohderyhmän toiveita. Kun tähän vielä yhdistetään hankkeen pilottivaiheeseen valitut toteutettavat avoimet opinnot, voidaan melko turvallisesti sanoa että olemme AAVA-hankkeessa oikealla asialla!

Pilottivaiheessa kurssitarjontaan saadaan mm. kieliopintoja, yrittäjyystaitoja, työelämätaitoja, valokuvausta ja hoitotyön turvallisuutta.

Ajankohtaista

Kokemusten ja ideoiden jakamista hankeyhteistyön tehostamiseksi

AAVA-hankkeen koulutustarjonta-työryhmän kevään iso tavoite on saavutettu: eri oppilaitosten koulutustarjonta on koottu yhteen  ja tehty näkyväksi kaikille hankkeessa mukana oleville.  Työryhmän säännölliset Lync-neuvottelut ovat pitäneet hankkeeseen kuuluvaa tärkeää keskustelua yllä. Pienissä osissa edeten on päästy kohti laajaa tavoitetta ja kevään aikana esiin nousseet ideat ovat johtaneet toteutukseen.

Hankkeen tavoitteen kannalta olennaista onkin, että tärkeä välitavoite on saavutettu. On luotu koulutustarjonnan malli, kokeilutarjotin,  jota voidaan syksystä 2016 alkaen alkaa käyttää. Nyt hankkeen kaikki toimijat tietävät, minkälaista koulutusta eri oppilaitoksissa tarjotaan.

Toki tarjontaa hiotaan vielä. Eri kursseja sovitetaan edelleen yhteensopiviksi. Yhteisissä tapaamisissa mietitään, miten kurssit voivat palvella tutkinnon osien suorittamista. Toisaalta karsitaan tarpeettomia päällekkäisyyksiä.

Huhtikuinen projektiryhmän ja ohjausryhmän tapaaminen yhteisen sopimusmallin kehittämiseksi oli yksi loppukevään keskeisistä tavoitteista. Workshopissa päästiin laajasti keskustelemaan siitä, mitä yhteisessä sopimisessa pitää ottaa huomioon ja minkälaisia periaatteita noudatetaan hankkeen kokeiluvaiheessa.

Workshopissa oli mukana oppilaitosten rahoituksesta vastaavaa henkilökuntaa. Sen ansiosta päästiin läheisesti tarkastelemaan, minkälainen yhteinen sopimusmalli voisi olla. Raha on toiminnan keskeinen edellytys, minkä vuoksi oli olennaista päästä pohtimaan, mitkä kurssit voisivat olla maksullisia. Iltapäivän aikana mietittiinkin, onko hankkeen aikana ylipäätään järkevää järjestää maksullista koulutusta.

Kevään tärkeimpiä tavoitteita onkin konkretisoida ne tavoitteet, joita yhteinen sopimusmalli vaatii. Mallin saavuttaminen edellyttää vielä paljon hankkeen toimijoiden yhteistä keskustelua sekä luonnollisesti keskustelua eri talojen sisällä. Olennainen tavoite on, että oppilaitosten hallinto olisi valmis siihen, että  syksyllä 2016 päästäisiin kokeilemaan yhteisen tarjottimen kokeilumallia.

Toukokuun alussa myös aavalaiset pääsivät mukaan Sujuvat siirtymät –ohjauksen teemaseminaariin. Laivaseminaarina toteutettu tapahtuma kokosi paikalle valtakunnallisesti laajan joukon Sujuvat siirtymät –verkoston ja Opetushallituksen ohjaushankkeiden toimijoita ja johtoa. Keskustelu kävi vilkkaana ja ajatuksia vaihdettiin.

Mielenkiintoisten alustusten ja keskustelua herättäneiden työryhmäkeskustelujen lisäksi ajatuksia vaihdettiin myös tauoilla. Luovaa ajattelua harjoitettiin runoja kirjoittamalla, joissa yhteisenä aiheina olivat hanketyössäkin tärkeät käsitteet, kuten esimerkiksi yhteistyö, poluttaminen. Runot synnytettiin teeman mukaisesti yhteistyössä ryhmissä.

Erityisen ylpeä olen siitä, että juuri opiskelijat valitsevat valitsivat suosikikseen runon, jossa oli myös AAVAssa mukana olevia koordinaattoreita.  Kaiken kaikkiaan seminaarista jäi paljon ajatuksia vietäväksi työpaikalle. Omat ajatukseni sanoitti aamiaispöydässä kollega Oulusta: ”Hanketyö on ennen kaikkea asennekasvatusta.”

 

Raisiossa 9. toukokuuta 2016

Riikkamarja Autio

AAVA-hankkeen koulutustarjonta-työryhmän jäsen

 

Ajankohtaista

 

Aava-workshopissa hiottiin yhteistä tarjotinta

Ajatuksia hankkeen sopimusmallia kehittäneestä workshopista 20.4.2016

 

Aava-hankkeen toimijat kokoontuivat huhtikuun lopussa pohtimaan yhteisen tarjottimen sopimusmallia. Kun keskustellaan sopimuksista, mietitään samalla aina myös rahoitusta. Resurssit olivatkin yksi keskustelunaiheista. Laaja-alainen aihe koski ennen kaikkea projektin organisoinnin reunaehtoja, minkä vuoksi projekti- ja ohjausryhmäläisten lisäksi paikalla myös eri oppilaitosten johtoa.

Avoimesta tarjonnasta on eri oppilaitoksissa erilaisia variaatioita. Yksi asia on kuitenkin yhteinen: avoimella yhteisellä tarjottimella tarjottavan opetuksen ei tarvitse olla reaaliaikaista eikä sen myöskään tarvitse olla  riippuvaista ajasta ja paikasta.

Tarjonnan avoimuus koskee ennen kaikkea opiskelijoille tarjottavia etuja. Oppilaitoksilla täyttyy olla yhteiset välineet, yhteensovitettavia opintojen osia ja yhteinen rekisteri, johon opintosuoritukset tallentuvat.

 

Opintojen vastaavuudet: keskiössä opiskelijan eteneminen

Workshopissa todettiin, että opintosuoritusten pisteyttäminen täytyy saada hankkeen aikana yhtenäiseksi. Opiskelijan etenemisen kannalta on olennaista, että hänen opintosuorituksiaan, niiden laajuutta ja vastaavuutta, voidaan arvioida kaikissa niissä oppilaitoksissa, joihin opiskelija siirtyy täydentämään opintojaan.

Myös markkinointitekstit ja ohjeistukset on mietittävä tarkasti. Opintojen vastaavuuksien täytyy olla niin opiskelijoille kuin ohjaajille selviä jo ennen kurssin suorittamista.

 

Resurssien rajaaminen: opinnot maksullisia vai maksuttomia?

Eri toimijoiden yhteinen tavoite on, että itse hankkeen aikana ei liikultella rahaa. Toisin sanoen myös opinnot olisivat hankkeen aikana maksuttomia.

Tosin vielä ei tiedetä, kuinka laaja tarjonta tulee olemaan.  Se määrittelee lopullisen päätöksen opintojen maksupolitiikasta. Esimerkiksi kurssin arvioinnin täytyy olla automaattista. Maksuttomuudelle ei ole esteitä, kun opiskelija voi itseohjautuvasti suorittaa avoimen tarjottimen opintoja.

Jokaisella hankkeessa olevalla oppilaitoksella on myös omaa päätäntävaltaa. Oppilaitos tuottaa kurssit oman järjestelmänsä mukaan ja vastaanottava taho määrittelee opintojen laajuuden.

Tuntimäärät ja opintopisteet eivät toisin sanoen sulje pois toisiaan. Vastaavuuksia täytyy kuitenkin miettiä ja laskea suoritusajan ja opintopisteiden vastaavuudet.

Oppilaitokset sopivat avoimesti keskenään, mitä tarjottimessa on: avoin tarjotin on hankkeessa olevien oppilaitosten  yhteinen tavoite ja opintojen vastaavuudet  täytyy miettiä tarkasti etukäteen.

Yhteinen tavoite on kuitenkin selvä. Tuleva yhteinen tarjotin on toisen asteen koulutukseen tervetullut ja välttämätön lisä.

 

Raisiossa 24.4.2016

Riikkamarja Autio

AAVA-hankkeen projektiryhmän jäsen

 

 

Ajankohtaista

AAVA-hanketta tarvitaan kehittämään koko toisen asteen koulutusta

Hanketyö on matka yhteiseen tavoitteeseen

Pitkäaikaisen ja monien eri toimijoiden muodostaman hankkeen hahmottaminen vaatii aikaa. Nyt se on todellakin selvinnyt, kun olen itse pakertanut hankkeen parissa koko syksyn ja kevään.

Kun tulin itse mukaan syyskuussa 2015, ensimmäiset viikot ja jopa kuukaudet kuluivat lähinnä hankkeeseen tutustumiseen. Lukulistalla oli tietenkin hankesuunnitelma ja koko Moodlessa sijaitseva AAVA-sivusto. Aikaa meni tutkiskeluun, kertaamiseen, eri lomakkeisiin tutustumiseen ja tietysti keskusteluun.

Hanketyöskentely onkin paljolti neuvottelua, ideoiden terävöittämistä muiden kanssa. Kun hanke on laaja ja siinä on paljon toimijoita, kaipaavat omat hahmotelmat kanssa-ajattelijoita. Ajatukset muokkautuvat, kun ne sanotaan ääneen ja kirjataan.

Vaihe vaiheelta hankkeeseen on tullut lisää toimijoita, mikä palvelee kokonaisuutta ja tasoittaa raja-aitoja. Syksyn ensimmäinen palaveri oman projektiryhmän olikin paitsi hämmentävä myös innostava kohtaaminen. Hämmennystä tuotti aluksi oman roolin hahmottaminen. Innostusta herätti puolestaan keskustelu muiden ryhmäläisten kanssa ja kokouksessa virinnyt vuorovaikutus, joka on projektin edetessä vain tiivistynyt.

Eri oppilaitoksissa käytetään erilaista käsitteistöä, ja koko vuoden syklikin hahmotetaan eri tavoin. Omassa koulussani puhutaan tunneista, viikoista ja jaksoista, toisaalla puhutaan puolestaan osaamispisteistä.  Hanke vaatiikin paljon neuvottelua, yhteydenottoja, erilaisten roolien, tavoitteiden ja toimintamuotojen yhteensovittamista, jotta aikanaan päästään yhteiseen tavoitteeseen. Tämä prosessi on käynnissä koko ajan. Saattaa vaikuttaa oudolta, mutta kun lopputuloksesta ei ole vielä tietoa, tuntuu jatkuva käynnissäolo hankkeen tuskaisimmalta osalta. Yhteensovittaminen on kuitenkin ison ajattelutyön ja järjestämisen tulos, eikä se edetessään anna tekijöilleen rauhaa.

Syyslukukausi on lyhyt, ja kevät on rientänyt vieläkin nopeammin. Välillä mielen on saattanut vallata tunne, ettei mitään saada aikaiseksi. Muutamaan kertaan se on lausuttu ääneenkin. Sainkin viime lync-tapaamisessa hyvän neuvon: punaisen langan hahmottamiseksi on tärkeää, että tapaamisista pidetään päiväkirjaa. Työtuntien seuraamisen lisäksi kannattaa merkitä muistiin, mitä on tehnyt.

Uusi piristävä vaihe alkoi helmikuussa, kun kehittäjäopettajat tapasivat.  Omakin tehtäväkenttäni laajeni kerralla, kun mukaan tuli opettajatiimi, jolla on suuri määrä ideoita hankkeen kehittämiseksi. Nyt täytyy vain miettiä, miten eri oppilaitosten ideat saatetaan yhteen. Kaikkien mukana olevien oppilaitosten tavoite on kuitenkin sama: yhteinen toimijuus, josta saada paras ja opiskelijoiden valmistumista edistävä hyöty.

 

Riikkamarja Autio

Turun iltalukion lehtori

Aava-hankkeen projektiryhmän jäsen