Uusi ammatillinen koulutus 2018

Uusi ammatillinen koulutus 2018

Uusi ammatillinen koulutus 2018 -materiaali on suunnattu työelämän edustajille. Esitteessä on kuvattu keskeiset ammatillisen koulutuksen muutokset työelämän näkökulmasta. Tarkoitus on,...

Matematiikkaa ja luonnontieteitä työelämässä

Matematiikkaa ja luonnontieteitä työelämässä

Mitä: Luotu aineisto, joka tukee matemaattis-luonnontieteellisten osaamissisältöjen oppimista aidoissa työelämän tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Aineisto / työkalu on luotu sekä otettu...

Video työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta

Video työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta

Videossa kuullaan työelämän, opiskelijan sekä opettajan näkemyksiä ja kokemuksia työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta mukaan lukien oppisopimuskoulutuksesta. Katso video tästä.  

Monet tavat ohjata

Monet tavat ohjata

Mitä: Opiskelijat tarvitsevat ohjausta työpaikalla ja sitä on mahdollisuus antaa monin tavoin: yksi tapa on, että koko ryhmä on suorittamassa...

Yhteinen perusta, yksilölliset polut

Yhteinen perusta, yksilölliset polut

Mitä: Mallissa opiskelijat opiskelevat ensimmäisenä vuonna yhteisesti perus- ja valmistustyöt (45 osp), jonka jälkeen he valitsevat erikoistumislinjansa. Näiden  opintojen lisäksi...

Työelämän taituripolut

Työelämän taituripolut

Mitä: Oppilaitos laatii yhdessä yritysten kanssa opintopolun, jossa huomioidaan yritysten työtehtävät, jotka tukevat tutkinnon osien suorittamista. Opintopolkua kutsutaan Taituripoluksi, jonka...

Työsuhteella osaamispisteitä

Työsuhteella osaamispisteitä

Mitä: Opiskelija tekee töitä erimittaisissa työsuhteissa ja kartoittaa samalla osaamispisteitä. Opiskelija valmistuu oman osaamisen kehittymisen mukaan yksilöllisesti, erimittaiset, itsehankitut sijaisuudet/työsuhteet...

Työelämätutor

Työelämätutor

Mitä: Työelämätutor-koulutuksessa koulutetaan opiskelijoita eri ammattialoilta antamaan vertaistukea kanssaopiskelijoilleen työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen liittyen. Koulutuksessa he saavat eväitä mm. ongelmien tunnistamiseen,...

Opettajasta on moneksi -muistilista

Opettajasta on moneksi -muistilista

Mitä: Tehtäväluettelo, jonka avulla opettaja muistaa monet roolinsa ja tehtävänsä käydessään työpaikoilla. Opiskelijat tarvitsevat ohjausta työpaikoille, samoin työpaikkaohjaajat. Työpaikkakäyntien yhteydessä...

Valmiina työpaikalla järjestettävään koulutukseen

Valmiina työpaikalla järjestettävään koulutukseen

Mitä: Valmentautumismalli työpaikalla järjestettävään koulutukseen. Mallin avulla voidaan varmistaa, että opiskelija saa tutkinnon osan/-t suoritettua ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Malli sisältää: opiskelijoiden...

1 2 3 4 5 9