Boweria hiusalan blogista!

Boweria hiusalan blogista!

Opiskelija pystyy opiskelemaan hiusalan opintoja, missä ja milloin haluat. Opiskelijan tietämys oppisopimukseen liittyen lisääntyy. Blogista löytyy kaikki mitä tarvitsee tietää...

LearnsApp – työssäoppimisen sähköinen päiväkirja

LearnsApp – työssäoppimisen sähköinen päiväkirja

Helppo ja visuaalinen oppimispäiväkirja hyödyntää olemassa olevia sovelluksia. Opiskelija ottaa suorituk-sestaan valokuvan tai videon ja lisää sen sovellukseen. Mahdollistaa kaikkien...

Erityiseksi oppisopimusopiskelijaksi?

Erityiseksi oppisopimusopiskelijaksi?

Selvitys tehtiin oppisopimuskoulutuksen soveltuvuudesta erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle. Selvitys todentaa, että tämän hetken työelämä ja erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen...

Mentoroimalla taitoa työssäoppimisen ohjaukseen

Mentoroimalla taitoa työssäoppimisen ohjaukseen

Ammatillisten aineiden opettaja ja yhteisten opintojen opettaja käyvät yhdessä työpaikoilla ohjaamassa työssäoppijoita. Ammatillisten aineiden opettaja toimii mentorina ja perehdyttää toisen...

Tehostettu työssäoppimisen ohjaus

Tehostettu työssäoppimisen ohjaus

Työssäoppimispaikan etsiminen ja työpaikalla toimiminen voivat olla opiskelijalla vieraita asioita, joiden suorittamiseksi tarvitaan lisää tukea. Tehostetun tuen menetelmät itsessään eivät...

Työpaikkaohjaajalle mappi

Työpaikkaohjaajalle mappi

Työpaikkaohjaajalle mappi » Tämä uudelle työpaikkaohjaajalle Laakeri-hankkeen toimesta laadittu materiaalipaketti on koottu useista 2000-luvun lopussa tuotetuista työpaikkaohjaajille suunnatuista ohjaus- ja...

MESTARIOHJAAJA – itsearviointitestit ohjaajille, opettajille ja opiskelijoille

MESTARIOHJAAJA – itsearviointitestit ohjaajille, opettajille ja opiskelijoille

Mestariohjaaja.fi-sivustolta löytyvät työpaikkaohjaajalle, työssäoppijalle ja ohjaavalle opettajalle suunnatut itsearviointitestit. Niiden tavoitteena on parantaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen kolmen keskeisen osapuolen vuorovaikutusta...

Laajennetun työssäoppimisen harjoituspaketti kokkiopiskelijoille

Laajennetun työssäoppimisen harjoituspaketti kokkiopiskelijoille

Raision seudun koulutuskuntayhtymän Naantalin ammattiopiston laajennetun työssäoppimisen pakettiin on sisällytetty hotraca-alan kokin koulutusohjelman toisen vuoden oppisisältöjen tehtäviä ja harjoituksia. Ammatillisten...

Osaan jo! – työssäoppijan muistilista/huoneentaulu

Osaan jo! – työssäoppijan muistilista/huoneentaulu

Työssäoppijan check in -lista, huoneentaulu, avaa tutkinnon osien tavoitteet ja selkeyttää tutkinnon rakennetta ja oppimistavoitteita niin opiskelijalle, opettajalle kuin työpaikkaohjaajalle....

Laatua työssäoppimiseen

Laatua työssäoppimiseen

Opiskelijan käyttöön lomake, joka sisältää tarvittavat tiedot TOP-yrityksestä ja jakson aikana opittavista asioista. Lomakkeen avulla opiskelija voi myös valmistautua TOP-jakson...

1 2 3