Mentoroimalla taitoa työssäoppimisen ohjaukseen

tpt_oppimisen_tukeminenAmmatillisten aineiden opettaja ja yhteisten opintojen opettaja käyvät yhdessä työpaikoilla ohjaamassa työssäoppijoita. Ammatillisten aineiden opettaja toimii mentorina ja perehdyttää toisen opettajan työssäoppimisen ohjaamiseen. Yhteisten opintojen opettaja tutustuu työssäoppimisen ohjaamisen yhteydessä kyseiseen ammattialaan käytännössä.

Ammatillisen aineiden ja yhteisten opintojen opettajan käynnit työpaikoilla

  • tutustutaan ammattialaan
  • arvioidaan mahdollisuudet integroida yhteisiä aineita ammatillisiin opintoihin työssäoppimisen aikana
  • tutustutaan työssäoppimispaikkoihin
  • opitaan työssäoppimisen ohjaamisen käytännöt

Lisätietoja:
Mervi Leino (etunimi.sukunimi@sskky.fi, p. 044 770 4213)
ja Mirva Aaltonen (etunimi.sukunimi@sskky.fi, p. 044 770 4860)