Uusi ammatillinen koulutus 2018

Uusi ammatillinen koulutus 2018

Uusi ammatillinen koulutus 2018 -materiaali on suunnattu työelämän edustajille. Esitteessä on kuvattu keskeiset ammatillisen koulutuksen muutokset työelämän näkökulmasta. Tarkoitus on,...

Monet tavat ohjata

Monet tavat ohjata

Mitä: Opiskelijat tarvitsevat ohjausta työpaikalla ja sitä on mahdollisuus antaa monin tavoin: yksi tapa on, että koko ryhmä on suorittamassa...

Yhteinen perusta, yksilölliset polut

Yhteinen perusta, yksilölliset polut

Mitä: Mallissa opiskelijat opiskelevat ensimmäisenä vuonna yhteisesti perus- ja valmistustyöt (45 osp), jonka jälkeen he valitsevat erikoistumislinjansa. Näiden  opintojen lisäksi...

Työelämän taituripolut

Työelämän taituripolut

Mitä: Oppilaitos laatii yhdessä yritysten kanssa opintopolun, jossa huomioidaan yritysten työtehtävät, jotka tukevat tutkinnon osien suorittamista. Opintopolkua kutsutaan Taituripoluksi, jonka...

Työsuhteella osaamispisteitä

Työsuhteella osaamispisteitä

Mitä: Opiskelija tekee töitä erimittaisissa työsuhteissa ja kartoittaa samalla osaamispisteitä. Opiskelija valmistuu oman osaamisen kehittymisen mukaan yksilöllisesti, erimittaiset, itsehankitut sijaisuudet/työsuhteet...

Sähköinen TO-päiväkirja

Sähköinen TO-päiväkirja

Mallin avulla opiskelija lisää työssäoppimisjaksonsa kunakin päivänä lyhyen selostuksen tekemistään työtehtävistä. Hän voi tallentaa aina kyseisen päivän kohdalle tekemänsä tekstin...

Työanalyysi

Työanalyysi

Työanalyysin tavoitteena on löytää mitä tutkinnon osia työpaikalla voidaan suorittaa. Kerättyjen työanalyysien avulla opiskelijat ja opetus- ja ohjaushenkilökunta löytävät helposti...

Yhteisten aineiden integrointi

Yhteisten aineiden integrointi

Lähtökohtaisesti mallissa yhteiset aineet sijoitetaan kahdelle ensimmäiselle vuodelle, joka antaa edellytykset hyvin yksilölliseen ja työvaltaiseen kolmannen vuosikurssin opiskeluun. Kehittämällä opiskelua...

Polku laajempaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen rakennusalalla

Polku laajempaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen rakennusalalla

Malli siitä, miten opiskelija voi suorittaa opinnot työvaltaisesti. Työorientoituneille opiskelijoille opintojen suorittaminen työpaikalla on mielekkäämpää ja hän voi myös nopeuttaa...

Mestari-kisälli-oppipoika -malli

Mestari-kisälli-oppipoika -malli

Oppilaitoksen ja Mayerin yhteinen yhteistyökumppanuus, jossa opiskelija saa työskennellä kahden kuukauden ajan polttoleikkauskoneella. Opiskelija vaihtuu kuukauden välein, jolloin aikaisemmin tullut...

1 2 3 4 5