Oppien työpaikalla

Oppien työpaikalla

Oppien työpaikalla − Valittuja paloja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämishankkeista Lehteen on koottu uusia työelämässä tapahtuvan oppimisen malleja ja käytäntöjä, joita...

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso – Peruskoulusta suoraa työelämään Toteutusmallin kehittämisen lähtökohtana oli, ettei oppisopimuskoulutukseen osallistuminen saisi lisätä epävarmuustekijöitä nuoren tulevaisuutta ajatellen. Keskeistä...

Turun ammatti-instituutin erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin erityisopetuksen käsikirja Erityisopetuksen käsikirja on laadittu opetus- ja ohjaushenkilöstön arjen tueksi. Käsikirjassa kuvataan HOJKS-prosessi ja siihen liittyvät toimenpiteet....

Huippuu mulla on töitä!

Huippuu mulla on töitä!

Huippuu mulla on töitä! » Huippuu mulla on töitä! -materiaali on työväline opiskelijalle työssäoppimiseen valmistautumiseen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen itsearviointiin....

Työpaikkaohjaajalle mappi

Työpaikkaohjaajalle mappi

Työpaikkaohjaajalle mappi » Tämä uudelle työpaikkaohjaajalle Laakeri-hankkeen toimesta laadittu materiaalipaketti on koottu useista 2000-luvun lopussa tuotetuista työpaikkaohjaajille suunnatuista ohjaus- ja...

www.LAAKERI.info − työelämäyhteistyö sujuvaksi -lehti

www.LAAKERI.info − työelämäyhteistyö sujuvaksi -lehti

www.LAAKERI.info − työelämäyhteistyö sujuvaksi » Laakeri-hankkeen loppujulkaisun tarkoituksena on innostaa työpaikkaohjaajia ja opettajia tiiviiseen yhteistyöhön unohtamatta työnantajan ja opiskelijan näkökulmaa...

Ammatillisen kasvun portfolio

Ammatillisen kasvun portfolio

Ohjausmateriaali työpajanuoren tavoitteelliseen ja tuettuun urasuunnitteluun – tutustu, kokeile ja muokkaa!Lisätietoja: Hannele Norkooli, Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala / nuorisopalvelut (etunimi.sukunimi@turku.fi) Lataa Ammatillisen...

Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

Työhön!-selkomateriaali on tuotettu oppimateriaaliksi opiskelijoille, joiden on vaikea poimia tavallisesta oppimateriaalista tärkeät asiat tekstin vaikeaselkoisuuden vuoksi. Julkaisun kieli on hyvin...

Työelämän pelikäsi – työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville

Työelämän pelikäsi – työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville

Opas on tarkoitettu opettajien ja ohjaavien tahojen käyttöön niin, että opiskelija itse pääsee tekemään tehtäviä, jotka auttavat miettimään tulevaa työllistymistä....

1 2