Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

tyohon_kansi1

Työhön!-selkomateriaali on tuotettu oppimateriaaliksi opiskelijoille, joiden on vaikea poimia tavallisesta oppimateriaalista tärkeät asiat tekstin vaikeaselkoisuuden vuoksi. Julkaisun kieli on hyvin selkokielinen ja myös taittoon on kiinnitetty huomiota: käytetyt fontit ovat yksinkertaisia ja rivit lyhyitä.

Sisällöltään materiaali käy läpi työnhakuun liittyvät asiat itsearvioinnista ja omien taitojen tunnistamisesta työnhakuprosessiin. Tämän lisäksi julkaisussa on oma lukunsa, jossa on esitelty erilaisia työllistymisen tukimuotoja. Julkaisussa on esitelty selkeästi myös, mitä työnantaja odottaa ja edellyttää työntekijältään.

Julkaisun lopussa on lyhyt työelämään ja työnhakuun liittyvä sanasto, joka valitettavasti ei ole selkokielinen.

Lataa Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä »