Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

Työhön!-selkomateriaali on tuotettu oppimateriaaliksi opiskelijoille, joiden on vaikea poimia tavallisesta oppimateriaalista tärkeät asiat tekstin vaikeaselkoisuuden vuoksi. Julkaisun kieli on hyvin...

Työelämän pelikäsi – työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville

Työelämän pelikäsi – työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville

Opas on tarkoitettu opettajien ja ohjaavien tahojen käyttöön niin, että opiskelija itse pääsee tekemään tehtäviä, jotka auttavat miettimään tulevaa työllistymistä....

Toimintapassi – oppia voi missä vaan!

Toimintapassi – oppia voi missä vaan!

Toimintapassi sisältää toiminnallisia tehtäviä maahanmuuttajaopiskelijoille elämän eri osa-alueille; koulu, työharjoittelu ja vapaa-aika. Passi tukee opiskelijoiden aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja toimijuutta yhteiskunnassa...

UTVECKLINGSENGAGEMANG och INNOVATIONSIVER

UTVECKLINGSENGAGEMANG och INNOVATIONSIVER

UTVECKLINGSENGAGEMANG och INNOVATIONSIVER » – OPEDA-projektets produktfamilj som stöd för utvecklingen av det pedagogiska utvecklingsarbetet inom yrkesläroanstalter I den här publikationen...

Lupa kokeilla

Lupa kokeilla

Lupa kokeilla – Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella » Julkaisuun on koottu kuvauksia siitä, miten opettajat yksin ja...

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN

Pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle Tähän julkaisuun kuvattujen pedagogista johtajuutta tukevien toimintatapojen, mallien ja rakenteellisten ratkaisujen kehittäminen on...

1 4 5 6