UTVECKLINGSENGAGEMANG och INNOVATIONSIVER

opeda_ruotsiksi_kansi-150x_rgbUTVECKLINGSENGAGEMANG och INNOVATIONSIVER »

– OPEDA-projektets produktfamilj som stöd för utvecklingen av det pedagogiska utvecklingsarbetet inom yrkesläroanstalter

I den här publikationen har vi samlat det centrala innehållet från alla dessa tre publikationer inom OPEDA-projektet. Under projektet har man sparrat ledningen och uppmuntrat undervisningsoch styrpersonalen att utveckla och prova på nya pedagogiska verksamhetsmodeller och strukturella lösningar. Nya innovativa lösningar för genomförandet av undervisningen finns i sin tur samlade i delen Lov att prova på.