Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma – arviointiraportti Raportti on ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamishankkeiden valtakunnallinen vaikuttavuusarviointi. Sen päätavoitteena on selvittää, millaisia vaikutuksia...

Nuorisotakuun teesit

Nuorisotakuun teesit

Nuorisotakuun teesit – Visio 2017 ja toimenpideohjelma Turun seudulle Tässä julkaisussa esitellään Turun seudun nuorisotakuun Visio 2017 sekä sitä tukeva...

Läpäisyn tehostamisohjelman historiikki

Läpäisyn tehostamisohjelman historiikki

Läpäisyn tehostamisohjelman historiikki – muistikuvia ja hyviä käytäntöjä Tähän julkaisuun on koottu kehittämishankkeiden tuloksista valikoidut hyvien käytäntöjen helmet sekä tehtyihin...

Paikoillanne, valmiina, TÖIHIN

Paikoillanne, valmiina, TÖIHIN

Paikoillanne, valmiina, TÖIHIN – malleja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi Julkaisuun on koottu kuvauksia malleista, jotka tukevat ja edistävät työpaikalla tapahtuvaa...

Oppien työpaikalla

Oppien työpaikalla

Oppien työpaikalla − Valittuja paloja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämishankkeista Lehteen on koottu uusia työelämässä tapahtuvan oppimisen malleja ja käytäntöjä, joita...

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso – Peruskoulusta suoraa työelämään Toteutusmallin kehittämisen lähtökohtana oli, ettei oppisopimuskoulutukseen osallistuminen saisi lisätä epävarmuustekijöitä nuoren tulevaisuutta ajatellen. Keskeistä...

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle – Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille -opas

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle – Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille -opas

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Siirtyminen perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen saattaa olla nuoren huoltajille sekä muille nuorta ohjaaville henkilöille haastavaa monien vaihtoehtojen...

Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2016 -opas

Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2016 -opas

Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2016 Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa -oppaassa esitellään lyhyesti Varsinais-Suomen alueella nivelvaiheen tukena...

Turun ammatti-instituutin erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin erityisopetuksen käsikirja Erityisopetuksen käsikirja on laadittu opetus- ja ohjaushenkilöstön arjen tueksi. Käsikirjassa kuvataan HOJKS-prosessi ja siihen liittyvät toimenpiteet....

REACHING THE PEAK – A Manual for Identifying, Transferring and Adopting Innovations

REACHING THE PEAK – A Manual for Identifying, Transferring and Adopting Innovations

REACHING THE PEAK – A Manual for Identifying, Transferring and Adopting Innovations This tool was created in the Peak project...

1 2 3 4 5 6