Lupa kokeilla

lupa kokeilla_kansiRGB

Lupa kokeilla – Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella »

Julkaisuun on koottu kuvauksia siitä, miten opettajat yksin ja yhdessä kollegojen kanssa ovat kehittäneet omaa opetustaan jotta opiskelijat oppisivat ja etenisivät ammatillisissa opinnoissaan ongelmitta. Julkaisu pitää sisällään opettajien kuvauksia ja kommentteja mm. yhdessä opettamisen, projektioppimisen, erilaisten oppimisympäristöjen ja rästipajojen sekä tietotekniikan ja -verkkojen hyödyntämisen kokeiluista osana opetusta. Osa kuvatuista kokeiluista on tehty Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa käynnissä olevien ammatillisen toisen asteen kehittämishankkeiden turvin. Julkaisun tavoitteena on innostaa nimensä mukaisesti opettajia kokeilemaan erilaisia tapoja toteuttaa opetusta yhdessä opiskelijoiden ja kollegojen kanssa.