Vaasassa luotiin LukioTEKO-hankkeen aikana Yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuus

Yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuutta suunnitelleet opiskelijat olivat mukana Start up -leirillä tutoreina, mutta ensin oli rekrytoitava leiriläiset leirille.

Yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuus syntyi ihan vahingossa, kun LukioTEKO-hankkeessa lähdettiin suunnittelemaan yhdessä opiskelijoiden kanssa toiminnallista yrittäjyyskasvatuksen teemapäivää, jota koulussa voitaisiin viettää Yrittäjän päivänä 5.9. Lopputuloksena syntyikin Start up -leiri ja sen lisäksi kokonainen Yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuus, kun ryhmän kanssa tutustuttiin YES:n ja TAT:n yritys- ja liiketalouden malleihin ja kursseihin. Yleinen havainto oli se, että pulaa laadukkaista työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen opintomateriaaleista ja käytännöistä ei ole. Pikemminkin ongelmana on tarjonnan runsaus. LukioTEKo-hankkeessa Vaasan lyseon lukiossa olemassa olevista mahdollisuuksista koottiin Yrittäjyyden ja liikatalouden opintokokonaisuus.

Yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuus ei olisi syntynyt ilman verkostoitumista YES Pohjanmaan ja Taloudellisen tiedostustoimiston kanssa. Verkoston myötä sidosryhmien osaaminen, koulutus ja valmiit käytännöt sekä sparraus ovat tulleet tutuiksi ja käyttöön kehitettäessä Yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuutta. Yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuus koostuu Start up -leiristä ja NY vuosi yrittäjänä -kurssista sekä Taloudellisen tiedotustoimiston Yrityselämän nuoret sukupolvet -kursseista. Yrittäjyyden ja liiketalouden opintoihin voi sisällyttää myös Vaasan yliopistossa opiskeltavan Johdatus liiketoimintaosaamiseen -opintokokonaisuuden.

Yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuuden opintoja suoritetaan Start up -workshopissa, joka kokoontuu säännöllisesti läpi lukuvuoden erikseen sovittuina aikoina. Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 10 kurssia, mutta opiskelija voi suorittaa siitä vaikka vain yhden kurssin. Lukuvuonna 2017–2018 Start up -workshopissa valmisteltiin Start up -leiri ja toteutettiin NY vuosi yrittäjänä -kurssi ja TAT:n Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen -kurssi.

 

Yrittäjyyden ja liiketalouden -opintokokonaisuus on helppo toteuttaa, koska sidosryhmillä on tarjota valmiit oppimateriaalit ja ohjeet opettajille sekä digitaaliset oppimisalustat. Suurin työ oli ottaa kurssit käyttöön ja miettiä niistä toimiva kokonaisuus ja löytää niille tilaa koulun rakenteista. Yrittäjyyden ja liiketalouden kokonaisuuden osia voi toteuttaa myös yksin omina kursseina tai integroida osaksi olemassa olevia lukion omia soveltavia yrityskursseja. Jos tuntuu, että kursseissa ei ole valmiiksi tarpeeksi sisältöä, niitä voi myös tuunata työelämälähtöisemmäksi yhdistämällä niihin yritysvierailuja ja jobshadowing-jaksoja yrityksissä. YES ja TAT tarjoavat myös kumppaneilleen erilaisia työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksenohjelmia, jotka voi yhdistää luontevasti näiden kurssien yhteyteen.

Vaasan lyseon lukion Draid NY poseeraa Uskalla yrittää -finaalin myyntimessuilla Kampissa huhtikuussa 2018. Vaasan lyseon lukion Ny vuosi yrittäjänä -kurssilla perustettu ny-yritys valmistaa kengistä kosteutta imeviä Draid-kuivauspusseja. Ryhmä voitti Vaasassa järjestetyn semifinaalin parhaina myyjinä. Helsingin finaalissa myytiin varasto tyhjäksi.

 

Yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuus tuo tärkeän elinkeinoelämän ja liiketalouden näkökulman työelämälähtöisyyden rinnalle. Työelämässä työntekijänä tarvitaan myös yrittäjätaitoja ja liiketoimintaosaamista. Ne ovat tärkeitä myös siksi, että tulevaisuudessa palkkatyön ja liiketoiminnan raja hämärtyy, kun oma työ luodaan oman yrityksen kautta.

Ensimmäisten toteutettujen kurssien myötä yrittäjyydestä on tullut näkyvämpi osa koulun toimintakulttuuria. NY vuosi yrittäjänä -kurssi on lisännyt myös yrittäjyyden näkymistä kouluyhteisössä, kun opiskelijoiden perustama jäätelöyritys myy joka viikko opiskelijakunnan tiloissa jäätelöä opiskelijoille.

 

Projektikoordinaattori Mika Jokiaho, Vaasan lyseon lukio.

 

Lue myös

Vaasan lyseon lukion Start up -leirillä pitchattiin ja pizzattiin 4.-5.9.2017

Vaasan lyseon lukiossa opiskeltiin myyntiä, markkinointia ja kaupallistamista TAT:n verkkokurssilla ja vierailtiin SLUSH Youth ja SLUSH -tapahtumissa

Vaasan lyseon lukiossa perustettiin Start up -workshopissa NY-yrityksiä