Vaasan lyseon lukiossa opiskeltiin myyntiä, markkinointia ja kaupallistamista TAT:n verkkokurssilla ja vierailtiin SLUSH Youth ja SLUSH -tapahtumissa

Vaasan lyseon lukio Yrityksen ja liiketalouden opintokokonaisuuden osana järjestettiin Taloudellisen tiedotustoimiston Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen -kurssi. Osa kurssilaisista oli NY vuosi yrittäjänä -kurssia suorittavia ensimmäisen vuoden opiskelijoita, osa vanhempia Yritystietokurssin opiskelijoita. Samalle verkkokurssille osallistui lukio-opiskelijoita ympäri Suomea. TAT:in kurssi on suunniteltu tukemaan muita lukio-opintoja, jatko-opintoja ja työelämän taitoja.

Kurssi tehtiin Claned-alustalla, ja se oli jaettu neljään osaan; voitolliseen toimintaan, ratkaisumyyntiin ja ostoprosessiin, myynnin työvälineisiin sekä markkinointiin ja brändäykseen. Kurssi käsittelee kansainvälistä liiketoimintaa ja se parantaa kaupallista osaamista sekä kykyä hahmottaa globaalia taloutta. Nettikurssi sisälsi erilaisia aktivoivia harjoituksia ja soveltavia tehtäviä edellä mainituista aiheista.

Nettikurssin suorittaneet pääsivät joulukuussa Slush Youth ja Slush -tapahtumiin. Slush Youth -tapahtumassa oli erilaisia kansainväliseen liiketoimintaan liittyviä workshopeja, joita suoritettiin noin viiden hengen ryhmissä. Slush Youth -tapahtumassa oli opiskelijoita Suomesta ja Ruotsista. Päivän lopuksi pääsimme seuraamaan myös oikeaa Slushia, joka on kansainvälinen teknologia- ja kasvuyritystapahtuma.

Nettikurssilla opimme hyödyllisiä työelämään ja yrittäjyyteen liittyviä taitoja. Teimme erilaisia kaupallistamiseen liittyviä tehtäviä, jotka johdattivat yritysten markkinatapojen oppimiseen. Kurssilla esiteltiin myös esimerkiksi ratkaisumyynti, jota voi hyödyntää työelämässä jo nyt. Työskentelen itse kahvilassa ja pystyn soveltamaan asiakaslähtöistä ratkaisumyyntiä miettimällä asiakkaan kanssa hänen mieltymystensä mukaan, mikä tuote hänelle olisi sopivin esimerkiksi erikoiskahveista. Markkinoinnin yhteydessä käsiteltiin myös digitaalista markkinointia, jota voi hyödyntää yrityksen sosiaalisen median kanavissa.

Kokonaisuudessaan TAT:in nettikurssi oli erittäin hyödyllinen. Mielestäni kurssi oli hyvin suunniteltu kohderyhmälle, sillä tehtävät olivat nuorille suunnattuja. Esimerkiksi aineistotehtävä nuorten pankkipalveluihin liittyen on lukioikäiselle hyvin ajankohtainen.

Rosa, Vaasan lyseon lukio