Vaasan lukiokoulutuksessa toteutettiin ja mallinnettiin Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanke

YES-keskus Pohjanmaan aluepäällikkö Inger Aaltonen esitteli ajatuksiaan työelämä- ja yrittäjyyslähtöisemmästä lukiosta Vaasan lukiokoulutuksen LukioTEKO-hankkeen avausseminaarissa. 31.8.2016.

Vaasan lukiokoulutuksessa LukioTEKO-hankkeen yksi keskeisimpiä tavoitteita oli tuoda opettajia lähemmäksi työelämän realiteetteja niin, että he voisivat omassa työssään tarjota opiskelijoille entistä parempia tietoja ja taitoja alueen elinkeinoelämän tarpeista ja tulevaisuuden työelämätaidoista. Tavoitteeseen pääsemiseksi Vaasassa toteutettiin aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanke vuosina 2016‒2018. Näin jälkikäteen katsottuna kuljettu polku muodostaa mallin, jota muutkin lukiot voivat käyttää suoraan tai soveltaen tavoitellessaan entistä työelämä- ja yrittäjyyslähtöisempää lukiokoulutusta ja toimintakulttuuria.

Syntyneen mallin etu on siinä, että se ei vaadi paljoa resursseja ja on helposti integroitavissa koulun kehittämistyöhön. Yhteisen tahtotilan se kuitenkin vaatii niin johdolta kuin opettajakunnaltakin.

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeessa lähtökohtana oli yhdessä suunnitella ja toteuttaa koululle ja aineenopettajille sopiva tapa ottaa ensiaskelia työelämä- ja yrittäjyyskasvatukseen. Näkökulma oli kehittämisessä ja osallistavassa työskentelyssä sekä pedagogisen ammattitaidon suuntaamisesta työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden määrittelemiseen ja työvälineiden mallintamisesta tavoitteiden toteuttamiseksi. Samalla verkostoiduttiin ja päästiin hyödyntämään syntyneitä uusia yhteyksiä työelämälähtöisten oppimistehtävien ja toimintatapojen suunnittelemiseksi lukiokursseille.

Toisen kotimaisen kielen opettajat miettivät työelämä- ja yrittäjyyslähtöisempiä kursseja omaan oppiaineeseen Wärtsilä vierailulla.

LukioTEKO-hankkeen aikana Vaasan lyseon lukiossa ja Vasa gymnasiumissa aineenopettajat tutustuivat työelämä- ja yrittäjyyskasvatukseen vaiheittain:

  1. Ensimmäiseksi aineenopettajille järjestettiin yhdessä sidosryhmien kanssa syksyllä 2016 Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeen koulutustilaisuus, jossa tutustuttiin Vaasan alueen elinkeinoelämän nykytilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin ja pohdittiin, mistä tulevaisuuden työpaikat löytyvät. Lisäksi pohdittiin nuorten työelämässä tarvitsemia valmiuksia ja sitä, miten lukio pystyisi antamaan valmiuksia nuorille työelämään ja yrittäjyyteen. Luennoitsijat löytyivät Rannikko-Pohjanmmaan Yrittäjät ry:stä ja Yes Pohjanmaasta.
  2. Syksyllä 2016 Vaasan lyseon lukion ja Vasa gymnasiumin opettajille toteutettiin Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuskysely, jossa kartoitettiin opettajien toiveita yrittäjyys- ja työelämäkasvatusta koskevan koulutuksen järjestämiseksi hankkeen yhteydessä. Kyselyssä nousivat esille aineenopettajien toiveet opettajankokouksen pitämisestä yrityksissä, aineenopettajien omat yritysvierailut alueen ja verkostoituminen alueen yrityksien kanssa sekä workshoptyöskentelynä tapahtuva pedagoginen kehittämistyö omassa aineryhmässä.
  3. Keväällä 2017 aineenopettajille ja rehtoreille järjestettiin Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämisseminaari Wärtsilässä. Wärtsilän johdon puheenvuoroissa hahmoteltiin Wärtsilän ja koko energiaklusterin toimintaa ja merkitystä Vasan alueella. Luentojen jälkeen opettajat osallistuivat tehdaskierrokselle, jossa päästiin näkemään Wärtsilän laivamoottorien rakentamista käytännössä. Seminaarissa opettajat määrittelevät aineryhmittäin oman oppiaineen työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita ja toimintamalleja niihin pääsemiseksi. Samalla opettajat suunnittelevat aineenopettajien yritysvierailua. Paikallisten yritysten kanssa on tarkoitus suunnitella omaan oppiaineeseen työelämä- ja yrittäjyyslähtöisiä käytäntöjä ja pedagogisia kokonaisuuksia, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua paikalliseen työelämään ja oppia työelämätaitoja. Wärtsilä johtajat olivat mukana kehittämisworkshopissa sparraamassa ja antamassa omia ideoitaan ja vinkkejään aineenopettajien käyttöön
  4. Aineenopettajien yritysvierailut toteutettiin syksyllä 2017 ja keväällä 2018. Vierailujen aikana verkostoiduttiin ja sovittiin jatkoyhteistyöstä sekä kehitettiin yritysten kanssa omaan oppiaineeseen työelämälähtöisiä oppimistehtäviä ja pedagogisia kokonaisuuksia, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua paikalliseen työelämään ja oppia työelämätaitoja. Uuden kehitetyn kokeileminen tapahtuu integroituna osaksi olemassa olevaa kurssia keväällä 2018.
  5. Keväällä 2018 hankekauden lopussa laadittiin Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen strategia Vaasan lukiokoulutukseen. Strategia koostetaan hankkeen aikana luoduista tavoitteista ja käytännöistä. Strategian yhteyteen laadittiin Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen vuosikello, jossa. Pilottiopettajina toimineen aineenopettajat työstivät strategian omien oppiaineidensa osalta.
Englannin lehtori Helena Juupaluoma palaa hymyillen tehdaskierrokselta.

Projektikoordinaattori Mika Jokiaho, Vaasan lukiokoulutus.

Lue myös

Vaasan lukiokoulutuksen opettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeen aloitusseminaari

Vaasan lukiokoulutuksen opettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämisiltapäivä Wärtsilässä

Vaasan lyseon lukion taloustiedon opettajat pankkivierailulla Nordeassa

Vaasan lyseon ohjelmointiopiskelijoiden vierailu Turun yliopistossa Tulevaisuuden tekniikoiden laitoksella

Vaasan lukiokoulutuksen uskonnon ja psykologian opettajat keskussairaalassa tapaamassa sairaalateologia

Vaasan lukiokoulutuksen englannin opettajat tutustumassa ABB Oy Motors and Generatorsin toimintaan

Vaasan lyseon lukion taideaineiden opettajat vierailivat C2 Advertise -mainostoimistossa

Äidinkielen kurssilla tehtiin pitchauksia ABB:n ACS580-vakiotaajuusmuuntajasta Vaasan lyseon lukiossa

Äidinkielen aineenopettajien yritysyhteistyö ABB:n kanssa synnytti pitchaustehtävän äidinkielen kurssille Vaasan lyseon lukiossa

Biologilärarna vid Vaasan Lyseon Lukio och Vasa gymnasium besökte Vasa Centralsjukhus (VCS) mikrobiologiska laboratorium

Vaasan lyseon lukion kieltenopettajat tutustumassa Vaasan yliopiston Kielikeskuksen toimintaan

Vaasan lukiokoulutuksen opoTET-vierailut osa 1/3: OpoTET Mustansaaren kunnan hallinnossa

Vaasalaiset lukiolaiset tutustuivat Vaasan yliopiston kieli ja vaihto-opiskelijaohjelmiin ruotsin tunnilla

Vaasan lukiokoulutuksen opoTET-vierailut osa 2/3: OpoTET Vaasan hovioikeudessa ja Suomen eduskunnassa

Vaasan lukiokoulutuksen opoTET-vierailut osa 3/3: OpoTET Pohjalaisen toimituksessa ja Wärtsilässä

Ajatuksia OpoTET-käytännön luomisesta Vaasan lukiokoulutuksessa

LUMA-aineiden opettajat verkostoitumassa VEBIC:ssä Vaasassa

Vaasan lyseon lukion fysiikan opiskelijat tekivät EnergyTOURin