Biokemiaa labrassa, yrityksessä, yliopistossa ja maastossa

Kuvassa banaanin DNA:ta UV-valossa, TSYKin lukion biokemian kurssilla.

Toisen aineen opettajan kanssa yhdessä opettaminen on tuntunut ajatuksena kiinnostavalta jo pitkään ja tähän tuli mahdollisuus, kun suunnittelimme uuteen OPSiin teemaopinnoiksi sopivia, oppiainerajat ylittäviä kursseja. LukioTEKO hankkeeseen mukaan päässyt TSYKin lukion biokemian kurssin on yksi näistä.

Biokemian kurssiohjelmassa kullekin biomolekyylille varattiin oma opiskeluviikko. 16 hengen opiskelijaryhmä jaettiin neljään osaan, joista kukin sai aiheekseen oman biomolekyyliryhmän. Opiskelijat opettivat toisilleen syventävää tietoa esimerkiksi proteiineista ja teettivät pelin tai muun toiminnallisen oppimistavan asian hahmottamiseksi. Erityisesti pelit olivat todella hauskoja ja pidettyjä. Laborointitöinä kurssilla osoitettiin biomolekyylejä ruoka-aineista, tehtiin simaa, selvitettiin rasvojen terveellisyyttä, määritettiin maidon proteiinipitoisuutta spektrofotometrillä sekä tutkittiin bakteerien amylaasintuottokykyä kasvumaljalla.

LukioTEKO-hankkeen koordinaattorin Nina Branderin avustuksella kurssille sovittiin laborointityö myös biokemian laitokselle. Helatorstain tietämillä yliopistonlehtori Jarmo Käpylä ohjasi Arcanumissa opiskelijoille työn, jossa eri restriktioentsyymeillä katkaistuja bakteeriplasmideja ajettiin elektroforeesilla ja näin selvitettiin, millä entsyymillä mikin plasmidi oli katkaistu. Lisäksi eristettiin banaanista DNA:ta, joka saatiin myös upeasti näkyväksi UV-valossa lisäämällä siihen esim. etidiumbromidia.  Työ oli selkeä ja mielenkiintoinen ja saa ensi vuonna jatkoa ehkä hiukan laajennettuna. Jarmo esitteli vierailun aikana myös biokemian alan opintopolkuja ja opiskelumahdollisuuksia Turussa.

Yritysvierailu toteutettiin Perkin Elmeriin, jossa pitkä työuran tehnyt Heikki Mikola esitteli meille sekä itse yrityksen, mutta myös biokemiaa yrityksen päätuotteiden taustalla. Pääsimme myös tutustumaan laitoksen tuotantotiloihin. Lisäarvona vierailun aikana Mikolan esityksestä tuli selkänä esille se, miten moninaisilla koulutustaustoilla yritykseen päädytään töihin ja kuinka työuran aikana työntekijän toimenkuva saattaa muuttua täysin erilaiseksi kuin työuran alussa, vaikka työskentelisi koko ajan samassa yrityksessä.

Korkeakouluyhteistyönä kurssilla oli kokonainen opintopäivä Tuorlassa. Biologian ja maantieteen opettajiksi opiskelevat Lauri Aho, Samuel Sohlman ja Eriika Honka olivat suunnitelleet oppimiskokonaisuudet LUMA Tiedekeskus Tuorlan käyttöön osana yliopiston Ilmiöpohjainen kokonaisuus koulussa– kurssia. Upea helteinen kevätpäivä vietettiin Tuorlassa havainnoimalla lintuja, perehtymällä planertaarioon sekä lintujen muuttokäyttäytymiseen että kaiken bioenergian lähteeseen Aurinkoon ja lopuksi Livian ammattioppilaitoksen opintoihin ja biokaasulaitokseen.

Mitä lisäarvoa LukioTEKO sitten on tuonut biokemian kurssiin? Haimme mukaan hankkeeseen ensisijaisesti siksi, että saisimme hankkeen koordinaattorilta tukea korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön vakiinnuttamiseksi kurssille. Aiemmat korkeakoulukontaktit ovat yleensä olleet kertaluonteisia ja yhteydenotto yliopistolle tuntuu opettajasta usein hiukan vaivaannuttavalta, sillä me opettajat koemme monesti, että yhteistyöstä yleensä hyötyy vain lukiopuoli ja korkeakoululta tämä vaatii vain vaivannäköä. LukioTEKO -hankkeen myötä tämä yhteydenpito on tullut helpommaksi. Koordinaattori on auttanut kontaktien etsimisessä ja yhteydenotoissa sekä osallistunut tapaamisiin yhteistyökuvioiden neuvottelemiseksi. Opettajan roolina on ollut välillä mennä valmiiksi sovittuun pöytään. Koska yliopisto on yhtä lailla sitoutunut hankkeen tavoitteisiin, tulee opettajallekin kokemus, että yhteistyö on molemmin puolin hyödyllistä eikä vain palveluksen pyytämistä yhteistyökumppanilta.

Toinen selkeä arvo on ollut hankkeesta tuleva korvaus kurssin suunnittelutyöstä. Uuden kurssin luominen tyhjästä vaatii yllättävän paljon työtä eikä tähän ole koulussa varattu resurssia, vaan uuden kurssin perustaminen lähtee opettajan omasta innostuksesta. Ja selkänahasta. Hankkeen työajanseurantaa täyttäessä on kirkastunut se, kuinka valtavan paljon ekstratyötä uusien kurssien ja toimintatapojen suunnittelu teettää. Ilman LukioTEKOon osallistumista tämä kaikki työ olisi tehty ilman rahallista korvausta.

Katja Tauriainen ja Pauliina Ojala, Biokemia –kurssin opettajat

KATSO myös hieno ja hauska kuvaus Biokemia -kurssista Uusmedia -kurssilaisen näkökulmasta:

https://biokemianlumoissa.wordpress.com/

 

Biokemian kurssilaiset Tuorlan tiedekeskuksessa toukouussa 2018.