Aurinkoenergiaa käyttöön koulun katolta

AMKin Solar Labin demoja lukiolaisille.

TSYKin maantieteen opetuksessa on jo pitkään ollut toiveena aurinkopaneelien ja tuulivoimalan rakentaminen yhdessä fysiikan opetuksen kanssa. Koulumme remontin yhteydessä tämä tuli lopulta mahdolliseksi useiden yhteistyötahojen lähtiessä projektiimme mukaan. Remontin yhteydessä koulumme katolle asennettiin 12 aurinkopaneelia, joista jokainen on teholtaan 260W, yhteistyössä Turun kaupungin ja Turku Energian sekä Finnwindin kanssa. Aurinkopaneelien tuottama sähkö siirretään invertterin kautta osaksi koulumme sähköverkkoa, joten osa koulussamme käytettävästä sähköstä on tuotettu, kestävän kehityksen mukaisesti, paikallisen uusiutuvan energian avulla. Aurinkopaneelien tuottoa voidaan seurata reaaliajassa, esimerkiksi kännyköiden avulla, ja tätä käytetään hyväksi sekä maantieteen että fysiikan opetuksessa.

Aurinkokennolaturi
Tsykkiläiset rakentamassa aurinkokennolatureita.

Aurinkopaneelijärjestelmän asennuksen yhteydessä järjestimme maantiedettä ja fysiikkaa integroivan LukioTEKO -kurssin: GE10 Energia. Kurssin aikana opiskelijat perehtyivät ryhmittäin eri valtioihin ja näiden uusiutuvien energian käyttömahdollisuuksiin. Kurssin lopuksi opiskelijat esittelivät työnsä Puropellon yläkoululaisille. Lisäksi opiskelijat rakensivat aurinkoenergialla toimivan kännykkälaturin yhteistyössä Puropellon yläkoulun kanssa jokaiselle oppilaalle. Kurssi oli osa LukioTEKO-hanketta.

Energia-kurssilla kuultiin Turun kaupungin kehityspäällikön R. Veivon esitys Turku hiilineutraali 2029 – tavoitteesta ja saatiin lisätietoa kestävästä kaupunkisuunnittelusta.  Yhteistyötä tehtiin myös Turun AMK:n SolarLabin kanssa: opiskelijat tutustuivat erilaisiin aurinkoenergiaa hyödyntäviin järjestelmiin ja suunnittelivat itse omakotitalon aurinkoenergiajärjestelmän. Kalle Viherä ja Jori Suominen (kurssin opettajat)

Energiakurssi oli monipuolinen ja silmiä avaava kokemus Suomen ja maailman energiantuotannosta. Kurssilla tutustuttiin puhtaaseen energian, sen merkitykseen ja mahdollisuuksiin, joita se tarjoaa muun muassa työelämässä. Kokonaisuutena kurssi oli mukava ja mielenkiintoinen tapa syventää tietämystään energiasta. Ainakin itse innostuin energiasta aiheena ja kiinnostukseni energia-aloista jatko-opinnoissani kasvoi kurssin ansioista.

– Miku Kuuskorpi 16F, kurssin opiskelija

Kurssi suunniteltiin tavalla, jossa opiskelija on aktiivinen oppija. Kurssin teoriaan opiskelijat tutustuivat ryhmätöiden avulla. Teorian lisäksi kurssille haluttiin käytännön läheistä työskentelyä kuten aurinkopaneelijärjestelmän suunnittelu omakotitalolle ja aurinkoenergialla ladattavan virtapankin rakentaminen.

– Jori Suominen, kurssin opettaja

Aurinkopaneelien asennusta TSYKin katolle