Korkeakoulumentorit lukio-opiskelijoille

Turussa kehitettiin kokeiltiin mallia, jossa lukio-opiskelijat tutustuivat  ammattikorkeakoulun tai yliopiston opiskelijamentoreiden johdolla jatko-opintoihin ja työelämään oman kiinnostuksensa mukaan.

Miten ja millaista yhteistyötä työelämän ja/tai korkeakoulujen kanssa konkreettisesti tehtiin?

Lukiolaiset saivat apua siihen, onko alkuperäinen ajatus alasta oikea. Vierailuilla oppilaitoksiin saatiin luentojen ja muuhun opiskeluun tutustumisen avulla kyseisen alan todellisesta opiskelusta näkymä. Työelämään tutustuttiin yhden päivän mittaisella alan työntekijän ”varjostuksella”. Opiskelijat pääsivät hahmottamaan omia kykyjä kyseisen alan opiskeluun ja työskentelyyn. Itsensä tuntemisen testaus oli opiskelijoiden mielestä kurssin suurinta antia. Opiskelijoilla oli hyvä motivaatio.  Jatkossakin motivaatiokirje kurssille hakemisessa ja kurssin aikana videohakemuksen tekeminen.

Keskeiset tulokset
  1. Opiskelijat saivat realistisen kuvan tutustumastaan alasta
  2. Opiskelijoiden itsetuntemus vahvistui
  3. Opiskelijoille hahmottui oma oikea ala paremmin
Lisätietoja

Turun Lyseon lukio
Heidi Autero ja Mari Salminen
etunimi.sukunimi@turku.fi
13.2.2018