Miten kehitämme lukiokoulutusta

LukioTEKO-hankkeen toteuttajaorganisaatioissa opiskelevilta lukiolaisilta ja lukion käyneiltä korkeakouluopiskelijoilta kysyttiin keväällä 2018, miten he kehittäisivät lukiokoulutusta entistä työelämälähtöisemmäksi. Kyselyyn vastasi 1 140 lukio-opiskelijaa sekä 128 korkeakouluopiskelijaa. Lue heidän vastauksistaan täältä.

Lukio-opiskelijoiden vastaukset

Korkeakouluopiskelijoiden vastaukset