Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Tämä opas tarjoaa hanketoimijoille työkalun hankkeiden välisen vertaisarvioinnin toteuttamiseen. Opas sisältää selkeän ohjeistuksen vertaisarvioinnin valmistelusta, käytännön toteutuksesta, eri toimijoiden roolista...

Opas nuorelle työllistymisen ja arjen tueksi

Opas nuorelle työllistymisen ja arjen tueksi

Opas nuorelle työllistymisen ja arjen tueksi »

Opas työnantajille osatyökykyisen nuoren työllistämiseen

Opas työnantajille osatyökykyisen nuoren työllistämiseen

Opas työnantajille osatyökykyisen nuoren työllistämiseen »

Tiimivastaavapakka

Tiimivastaavapakka

Tiimivastaavapakan korttien avulla voi kehittää itseään tiimin vetäjänä. Kortit antavat myös potkua yhteiseen keskusteluun tiimin vetämisen haasteista. Kortit sopivat parhaiten...

Ammatillisen peruskoulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrä ja riittävyys

Ammatillisen peruskoulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrä ja riittävyys

Ammatillisen peruskoulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrä ja riittävyys Marja-Helena Salmio & Matti Mäkelä: Selvitys ammatillisen peruskoulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrästä...

Maahanmuuttajien  ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisselvitys

Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisselvitys

Maahanmuuttajien  ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisselvitys Jaana Kilpinen: Opetushallituksen toimeksiannosta toteutettu selvitys maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisen opetussuunnitelmaperusteisen peruskoulutuksen keskeyttämisen syitsä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Elämää nivelvaiheissa

Elämää nivelvaiheissa

Elämää nivelvaiheissa Suvi Kivelä & Sakari Ahola: Nuorten syrjäytyminen ja sen ehkäisy VaSkoolin tutkimushankkeen loppuraportti (Tammisaaren kirjapaino 2007) Tutkimusprojektin loppuraportissa...

Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen tila lukuvuonna 2009-2010

Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen tila lukuvuonna 2009-2010

Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen tila lukuvuonna 2009-2010 Jaana Kilpinen & Mika Salonen: Selvitys maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetusjärjestelyistä opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Sisältää myös...

Mutkat suoriksi, nivelet notkeiksi – Hyvät käytännöt

Mutkat suoriksi, nivelet notkeiksi – Hyvät käytännöt

Mutkat suoriksi, nivelet notkeiksi – Hyvät käytännöt Tähän pdf-julkaisuun on koottu Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeessa kehitetyt hyvät käytännöt oheismateriaaleineen.

Kysymyksiä kohtaamassa II -opas

Kysymyksiä kohtaamassa II -opas

Kysymyksiä kohtaamassa II -opas maahanmuuttajanuorten opetuksesta ja ohjauksesta vastaaville Oppaassa käydään läpi oppilaitosten arjessa esiin nousseita kysymyksiä. Sen tarkoitus ei ole...

1 2 3 4 6