Tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Kirjaan on koottu perusasteella ja toisella asteella opiskelevien nuorten polkua koulusta työelämään tukevia hyviä käytäntöjä...

Oppimista tavalla tai toisella -opas

Oppimista tavalla tai toisella -opas

Oppimista tavalla tai toisella Oppaan tavoitteena on selventää opettajille ja ohjaajille, mitä opintojen suorittaminen työpajalla tarkoittaa käytännössä. Oppaasta löytyvät myös...

Erityistä tukea tarvitsevan nuoren palvelut koulutuspolun eri vaiheissa -opas

Erityistä tukea tarvitsevan nuoren palvelut koulutuspolun eri vaiheissa -opas

Erityistä tukea tarvitsevan nuoren palvelut koulutuspolun eri vaiheissa Opas on tehty helpottamaan nuoren ohjausta silloin, kun yleiset ohjaustoimenpiteet ja tukitoimet...

Mitä lukion jälkeen? Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

Mitä lukion jälkeen? Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

Mitä lukion jälkeen? Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Oppaassa esitellään vaihtoehtoja lukion jälkeisiin opintoihin tai työelämään siirtymiseen.

Ryhmäyttämisopas

Ryhmäyttämisopas

Ryhmäyttämisopas Materiaali on tehty opettajan tueksi ryhmäyttämiseen toisella asteella ja se sisältää sekä tietoa ryhmän muotoutumisesta että toiminnallisista ryhmäyttämismenetelmistä.

Hyvällä mallilla – tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II

Hyvällä mallilla – tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II

Hyvällä mallilla – tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Julkaisuun on koottu laaja paketti tietoa ja käytännön vinkkejä siitä, miten...

Hippuja VaSkoolissa

Hippuja VaSkoolissa

Hippuja VaSkoolissa – VaSkooli -hankkeen loppujulkaisu VaSkooli-projekti ja sen osahankkeet kehittivät lukuisia erilaisia hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja perus- ja toiselle...

Mutkat suoriksi, nivelet notkeiksi

Mutkat suoriksi, nivelet notkeiksi

Mutkat suoriksi, nivelet notkeiksi – Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeen loppujulkaisu Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke aloitettiin vuonna 2008, kun huomattiin, että koulutustakuu ei...

MASTiaisia – maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä

MASTiaisia – maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä

MASTiaisia – maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä Julkaisussa on esitelty MAST-hankkeessa vuosina 2009–2011 kehitetty maakunnallinen nuorten ohjausmalli sekä siihen liittyviä...

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN – Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN – Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN – Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Huippu-hankkeen (2011-2014) hyvien käytäntöjen siirtämisen käsikirja lähti halusta kohdata kansainvälisen yhteistyön ”ihan hyviä...

1 2 3 4 5 6