Kategoriat
Artikkelit Yleinen

Jatko-opintovalmiuksia kehittämässä

Perusteista poluille -hankkeessa tutustuimme muiden hanketoimijoiden ajatuksiin ja toimintaperiaatteisiin: miten muissa ammatillisissa oppilaitoksissa tuetaan, innostetaan ja kannustetaan opiskelijoita hakeutumaan jatko-opintoihin.

Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO, koordinoi jatko-opintovalmiuksiin keskittyvää kehittämistiimiä. Osana tiimin toimintaa osahankkeeseen kuuluvat oppilaitokset esittelevät omia toteutuksiaan väyläopinnoista ja korkeakouluyhteistyöhön liittyviä toimintamalleja sekä yhteistyömuotoja.

Opiskelijakysely

KSAOn oman hanketiimin työskentely lähti liikkeelle opiskelijoille suunnatun kyselyn toteuttamisella. Kyselyyn vastasi 43 perustutkinto-opiskelijaa. Enemmistö opiskelijoista harkitsee ammattikorkeakouluopintojen aloittamista perustutkinnon suorittamisen jälkeen (70 %), yliopisto-opintoja 9,3 % ja muita jatko-opintoja 21 %.

Kysyttäessä tuki- ja ohjaukseen liittyvistä toiveista jatko-opintoihin liittyen, enemmistö toivoi saavansa pääsykoevalmennusta äidinkielessä, englannissa ja eritoten matemaattisissa opinnoissa. KSAOn hanketiimi päätti aloittaa jatko-opintoihin tähtäävien opintojen suunnittelun. Toteutukset pilotoidaan keväällä 2022.

Korkeakouluyhteistyö

Toinen tärkeä osa hanketyötä on korkeakouluyhteistyön tiivistäminen, erityisesti ammattikorkeakoulujen suuntaan. Hanketoimijoina ovat YTO-opettajien lisäksi myös opinto-ohjaaja ja uravalmentaja. KSAOn opotiimillä on ollut hankkeen aikana keskeinen rooli uusien ja olemassa olevien yhteistyömuotojen kehittämisessä alueellisen toimijan kanssa.

KSAOssa nähdään tärkeänä kehittää väyläopintojen rinnalla myös yhdistelmäopintoja. Yhdistelmäopinnot antavat myös laajan ja vahvan yleissivistävän osaamisen ja tukevat omalta osaltaan jatko-opintovalmiuksia.

Kouvolan seudun ammattiopiston hanketiimistä YTO-opettajat Matti Parkkinen, Mattias Spies ja hankevastaava Kristina Ström.