Vaasan lukiokoulutuksen englannin opettajat tutustumassa ABB Oy Motors and Generatorsin toimintaan

Vaasan lyseon lukion ja Vasa Gymnasiumin englanninopettajat tutustuivat ABB OY Motors and Generatorsin toimintaan 29.11. 2017. Johtaja Harri Mykkänen esitteli meille Vaasan yksikön moottoritehdasta ja sen toimintoja. Lisäksi keskustelimme työelämän vaatimuksista erityisesti englannin kielen osaamisen osalta.

Yrityksessä käytetään englantia virallisissa yhteyksissä ja esimerkiksi sähköpostit kirjoitetaan englanniksi. Englannin kielen hyvä suullinen taito on myös oleellista lähes kaikissa tehtävissä. Tehtaalla käy paljon ulkomaalaisia vierailijoita joiden kanssa on pystyttävä kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Kaikki esitysmateriaali ja dokumentit tehdään pääosin englanniksi.

Työelämä ja tekniikka sopivat erityisen hyvin käsiteltäviksi ena5 ja ena6 -kursseilla. Päädyimmekin tekemään ena6-kurssin yrittäjyyteen liittyvään kappaleeseen lisätehtävän jossa opiskelijat voisivat tehdä tarjouskirjeen itse suunnittelemaansa tuotteeseen ABB:n mallikirjeen mukaan.

Ena6-kurssilla olemme myös harjoitelleet työhakemuksen tekemistä ja työpaikan hakemista haastateltavana ollen ja haastattelijana. Olemme käsitelleet hyvän työntekijän ominaisuuksia ja omien hyvien puolien esiintuomista haastattelussa ja cv:ssa. Jotkut opiskelijat ovat tehneet myös video -cv:n.

Olemme tehneet tekniikkaan ja keksintöihin liittyen myös myyntipuheita. Tähän liittyen opiskelijat voivat valita esimerkiksi moottorin tai jonkin muun olemassa olevan laitteen ja tehdä siihen myyntipuheen tai parannusehdotuksen. Tehtävää voi jatkaa myös edellä mainitulla tarjouskirjeen tekemisellä.

Työelämään tutustuminen oli mielenkiintoinen kokemus ja jatkamme yhteistyötä edelleen. Englannin kielen osaaminen on itsestään selvää yritysmaailmassa ja sen opiskelu on äärimmäisen tärkeää. Lukion oppimateriaalissa on useita eri vaihtoehtoja harjoitella työelämään liittyviä taitoja ja ne kuuluvat olennaisena osana opetukseen.

Englannin lehtori Elina, Vaasan lyseon lukio.