Vaasan lukiokoulutuksen uskonnon ja psykologian opettajat keskussairaalassa tapaamassa sairaalateologia

Marraskuun 23. päivänä 2017 oli ankara lumipyry. Sen keskeltä suuntasimme Vaasan lyseon lukion koululta muutaman korttelin päähän kohti sairaalaa. Keskussairaalan hallintorakennuksen sairaalateologin huoneessa paloi kynttilä pöydällä. Saavuimme tuulesta ja tuiskusta tähän rauhalliseen tilaan uskonnon ja psykologian opettajien voimin tapaamaan sairaalateologia.

Tapaamisessa esittelimme itsemme ja oppiaineemme, mutta ennen kaikkea kyselimme sairaalateogilta hänen työstään ja toimenkuvastaan. Sairaalateologi tekee työtään kahden organisaation rajapinnalla, hän on kirkon työntekijä, mutta sairaalan maaperällä, sairaalan ja ennen kaikkea potilaiden ehdoilla. Sairaalateologin työ on kuuntelemista ja keskustelua niistä teemoista, joita potilas haluaa nostaa esille. Sairastuminen on aina kriisi ja sen yhteydessä potilas on uuden edessä. Käytännöllisten, psyykkisten ja läheisiin ihmissuhteisiin liittyvien kysymysten lisäksi vakavan sairastumisen yhteydessä ihminen alkaa usein pohtia myös elämänkatsomuksellisia ja uskonnollisia kysymyksiä – riippumatta siitä, onko aiemmin ollut uskonnollinen.

Päiväkirurgisten toimenpiteiden yleistyminen ja hoitoaikojen lyhentyminen on vaikuttanut myös sairaalateologin työhön. Potilaat viettävät sairaalassa vähemmän aikaa kuin ennen. Somaattisten osastojen lisäksi sairaalateologin toimenkuvaan kuuluvat kuitenkin myös psykiatriset osastot. Koko työtä leimaa vahva yksityisyyden varjelemisen ja vaitiolovelvollisuuden vaatimus. Yhteistyötä koulun kanssa pohtiessamme juuri tämä puoli nousi esille – oppilaat ovat tervetulleita, mutta vain hallintorakennukseen –potilastyötä ei ole mahdollista päästä seuraamaan.

Lukion psykologian kursseista temaattista yhteensopivuutta sairaalateologin työn kanssa löytyy 4 kurssista ”Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys”. Myös kurssi 9 ”Yhteiskunnalliset palvelut” sopii mahdollisiin yhteistyökuvioihin. Uskonnon kurssien puolelta esimerkkinä kirkon ns. selektiivisistä töistä sairaalateologin työhön olisi mielekästä tutustua kurssilla UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa. Sovimme, että otamme mahdollisesti yhteyttä uuden lukuvuoden puolella.

Uskonnon ja psykologian vanhempi lehtori Karoliina, Vaasan lyseon lukio