Focus-linjan ensimmäinen syksy: Yliopistoyhteistyön käynnistyminen

Focus-linjan avajaiset Kaarinan lukiossa
Kaarinan lukion Focus-linjan ensimmäinen vuosi käynnistyi elokuussa. Linjaan kohdistui alusta alkaen – sekä Kaarinan lukiossa että sen ulkopuolella – paljon positiivisia odotuksia, mutta myös epäilyksiä onnistumisesta. Lukuvuoden 2016-2017 aikana suunnitellessamme Focus-linjan ensimmäistä vuotta teimme rohkeita päänavauksia Turun yliopiston suuntaan. Ensimmäinen suunnittelukokous Kaarinan lukion ja eri tiedekuntien edustajien pidettiin marraskuussa, jonka pohjalta lähdettiin suunnittelemaan erityylisiä ja kestoltaan eripituisia yhteistyön muotoja.

Ratkaiseva askel kuluvan lukuvuoden osalta tapahtui toukokuussa 2017, jolloin istuimme alas Turun yliopiston avoimen yliopiston edustajien kanssa. Pääsimme nopeasti yhteisymmärrykseen siitä, että syksy 2018 olisi mainio ajankohta useammalle eripituiselle pilotoinnille, tosin vielä niin, että Focus-linjan opiskelijat osallistuisivat ensimmäisenä lukiovuonna vain lyhytkestoisille opintojaksoille. Tällainen oli mm. Syyskuussa 2017 tapahtunut, yhden työpäivän mittainen ”hands-on”-kokeilu Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella.

Pidemmät opintojaksot, jotka suunniteltiin keväällä erityisesti 2. vuosikurssin Focus-opiskelijoita varten, pilotoitiin sen syyslukukaudella 2017 yleislinjan opiskelijoiden kanssa. Tällaisia olivat kemian laitoksen kanssa tiiviissä yhteistyössä toteutettu kemian työkurssi, robotiikan peruskurssi sekä stressilääketieteen (3 op) opintojakso. Jokaiselle näistä kursseista osallistui yli 20 opiskelijaa.

 Mikä olisi parempi tapa tutustua yliopisto-opiskeluun kuin suorittaa yliopistotason kursseja?

Stressilääketieteen kurssille ilmoittautui aluksi 22 opiskelijaa. Luennot käsittävät 18 tuntia, jonka päälle opiskelijat osallistuvat samoihin tentteihin kuin lääketieteen opiskelijatkin. Kaarinan lukion opiskelijoille haluttiin mahdollisuus saada kunnon ”maistiainen” lääketieteellisen tiedekunnan tarjonnasta ja kurssi antoikin (hyvässä ja pahassa) erittäin realistisen kuvan siitä, mitä yliopisto-opiskelu vaatii. Opiskelijat saivat itse päättää, kuinka he osallistuvat luentosarjaan. Osa meni paikanpäälle, osa seurasi luennot etänä. Opiskelijoita rohkaistiin vertaistukeen ja vertaisarviointiin.

Luennot osoittautuivat monelle opiskelijalle erittäin vaativiksi, mutta myös haastaviksi ja antoisiksi. Tentin marraskuussa suorittaneet saivat valtavasti itseluottamusta ja ohjausta siihen, mihin lukion jälkeen lähtevät suuntautumaan. Huolimatta siitä, että osa osallistujista suorittaa tentin vasta tammikuussa, voidaan jo nyt todeta, että pilotointi oli erittäin onnistunut.

On selvää, että ensi vuonna stressilääketieteen opintojakso toteutetaan samalla konseptilla ja etusija kurssille osallistumiselle annetaan yliopisto-opintoihin orientoituneille Focus-luokan opiskelijoille. On mahdollista, että ohjelmaan otetaan myös toinen lääketieteellisen tiedekunnan kurssi. Lisäksi pilotointien perusteella ensi vuonna robotiikan opintoja tullaan lisäämään ja tarjolle linjan opiskelijoille tulee myös jatkokurssi. Kemian osalta yhteistyötä Turun yliopiston kanssa tullaan tiivistämään koulukohtaisten kurssien osalta.

Projektikoordinaattori Sami Leivo, Kaarinan lukio

Esko Valtaojan puheenvuoro Focus-linjan avajaisissa