Vapaaehtoistyökurssia suunnittelemassa ja toteuttamassa Vaasan lyseon lukiossa

LukioTEKo-hankkeessa lukuvuonna 2016—2017 meille tarjoutui mahdollisuus kehittää uusi kurssi, jolla voisimme hankkia työelämän tuntemusta ja jota voisi tarjota myös muiden hyödynnettäväksi. Halusimme kurssin avulla saada itsellemme tärkeitä valmiuksia ja kokemuksia. Samalla kuitenkin halusimme, että kokeilumme voisi tuottaa hyvää myös muille kuin meille itsellemme. Päätimme rakentaa vapaaehtoistyön kurssin. Alussa emme osanneet kaikkea tarvittavaa. Olimme kuitenkin valmiita yrittämään ja oppimaan. Nyt kaiken tämän jälkeen tunnemme, että askel tuntemattomaan kannatti. Keväällä ja kesällä 2017 lähdimme sitten itse suunnittelemallemme kurssille tekemään hyväntekeväisyystyötä useisiin eri kohteisiin: kouluihin, järjestöihin ja vanhainkoteihin.

Vapaaehtoistyön kurssin myötä pääsimme vastuunkantajien rooliin kurssin suunnittelusta alkaen. Kaikki oli meille opiskelijoille uutta. Ideoimme mahdollisia kohteita ja tapoja tehdä vapaaehtoistyötä. Suunnittelimme aikatauluja ja kurssin suorittamiseen vaadittavia kriteereitä. Otimme yhteyttä potentiaalisiin työnantajiin ja keskustelimme heidän kanssaan mahdollisuuksista yhteistyöhön. Olimme osaltamme myös toteuttamassa suunnitelmia käytännössä.

Aloitimme yhteistyökumppaneiden etsimisellä. Pyrimme siihen, että kurssi voisi antaa monipuolisen kuvan vapaaehtoistyön tarpeesta ja mahdollisuuksista. Otimme yhteyttä Suomen Punaiseen Ristiin, perusopetusta antavaan kouluun sekä kahteen vanhainkotiin.
SPR:n edustaja esitteli meille vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Tapaamisissa ja keskusteluissa välittyi kuva työn eri muodoista ja tehtävän edellyttämästä vastuullisuudesta. Saimme SPR:n edustajan vierailemaan koulullamme ja kertomaan järjestön toiminnasta myös laajemmin lukiomme opiskelijoille.

Perusopetusta antavan koulun kanssa saimme sovittua mahdollisuudesta osallistua koulun päivittäiseen toimintaan. Opiskelijat osallistuivat koulun tukemiseen erityistukea tarvitsevia lapsia auttamalla ja olemalla opettajien apuna. Kokonaisvaltaisen kuvan koulun toiminnasta antoi myös koulun siistimiseen osallistuminen ja oppilaiden ohjaaminen vastuulliseen käytökseen.
Vanhainkotien kanssa sovimme mahdollisuudesta vierailuihin. Vierailujen yhteydessä oli mahdollisuus virkistää ja aktivoida vanhuksia soittamalla ja laulamalla sekä keskustelemalla jokapäiväisistä asioista.

Kurssiin kuuluu oppimispäiväkirjan tekeminen. Oppimispäiväkirja luo kurssille suunnitelmallisuutta. Se tuki myös opiskelijoiden mahdollisuutta pohtia jälkikäteen tehtyjä toimenpiteitä ja samalla käydä vielä läpi ja sisäistää opittua vielä paremmin. Oppimispäiväkirjat ovat tärkeitä myös tulevien kurssien suunnittelussa.

Opimme tekemisen kautta sekä vapaaehtoistyöstä että myös laajemmin itse työelämästä. Hoidimme vanhuksia, aktivoimme heitä ja pidimme heille seuraa. Siivosimme ja tiskasimme astioita. Vielä yksittäisiä työtehtäviä tärkeämpi oppi meille oli kuitenkin nähdä jokapäiväisten toimien suuri merkitys apua tarvitsevan ihmisen elämässä. Pienet tehtävät vaikuttivatkin läheltä nähtynä yllättävän suurilta.

Vapaaehtoistyökurssin suunnittelu ja toteutus perustuivat pitkäjänteiseen työhön ja vastuun kantoon. Koemme, että kaikki aika ja työ suunnittelun saralla kuitenkin lopulta palkittiin. Vapaaehtoistyön kautta saimme olla parantamassa toisten arkea. Itse saimme hyvän mielen lisäksi vielä oppia projektin suunnittelusta, hallinnasta ja toteuttamisesta. Ja ehkä rohkeutta yrittää joskus uudelleen jotain vastaavaa. Tai ehkä jotain vielä suurempaa. Maailma ei ole vielä valmis. Kurssin päätyttyä voimme kuitenkin todeta, että saimme enemmän kuin annoimme.

Grace ja Saralii, Vaasan lyseon lukio