Tilastotko tylsiä?

Laatikko-jana-kuvio kertoo muuttujan jakauman sijainnista ja hajonnasta. 50% arvoista sijoittuu laatikon sisään (keskellä oleva viiva on mediaani), ja toinen puolisko janojen kohdille. Yksittäiset poikkeavat arvot jäävät laatikko-janan ulkopuolelle. Kuvassa yliopistonlehtori Jouko Katajisto osoittaa poikkeavaa arvoa, joka voi vääristää muuttujan tunnuslukuja. Pitääkö tyttö (hänen edustamansa arvo) siis jättää tarkastelun ulkopuolelle? – Se on yksi vaihtoehto 🙂

Turun Puolalanmäen lukiossa järjestettiin tänä keväänä Tilastotiedettä lukiolaisille-kurssi. Kurssi toteutettiin LukioTEKO-hankkeessa ja yhteistyössä Turun yliopiston tilastotieteen laitoksen kanssa. Kurssin tavoitteena oli antaa opiskelijoille perustiedot tilastotieteestä ja sen sovelluksista jatko-opiskeluissa.

Kurssin alussa saimme kaksi vierasta psykologian laitokselta. Henry Railo ja Oskari Lahtinen vastasivat kysymyksiin ja kertoivat monipuolisesti omista kokemuksistaan tilastotieteen parissa. Vierailu osoitti tilastotieteen ymmärtämisen tärkeyden ja yleishyödyllisyyden. Vaikka meillä kurssin opiskelijoilla onkin erilaiset tulevaisuuden suunnitelmat, tulemme varmasti kaikki hyödyntämään tilastotiedettä jossain vaihetta opintojamme ja mahdollisesti myös työelämässä.

Kurssin lopussa pääsimme tutustumaan Turun Yliopiston tilastotieteen laitokseen. Jouko Katajiston opastuksella pääsimme käyttämään SPSS-ohjelmistoa. Se on yliopistolla käytetty ohjelmisto, joka on tarkoitettu tilastotieteelliseen analysoimiseen. Me käytimme sitä muutaman valmiiksi kerätyn aineiston tutkimiseen, erilaisten tunnuslukujen laskemiseen sekä kaavioiden piirtämiseen. Ohjelmistoon tutustumisen lisäksi saimme perusteellisen kuvan tilastotieteestä oppiaineena ja ammattina.

Kaiken kaikkiaan kurssi oli mielenkiintoinen ja käytännönläheinen. Tulemme varmasti käyttämään kurssilla oppimiamme tietoja ja taitoja vielä monesti. Erityisen paljon hyötyä tulee varmasti olemaan kehittyneistä Excel-taidoistamme. Excel oli ahkerassa käytössä koko kurssin ajan, joten sen käyttämisestä tuli varmaa ja sujuvaa.

Puolalanmäen lukio, Tilastotiedettä lukiolaisille

Hanna Norri ja Anna Hällfors

Anna ja Hanna Turun Puolalanmäen lukiosta