”Tilastotieteen opiskelijoiden työllistymisaste on 100%”

Jouko ja sektorit tilastotieteen kurssilla keväällä 2017.

”Data-analyytikko on vuosisadan seksikkäin ammatti.” (Harvard Business Review)

Turun Puolalanmäen lukion Tilastotiedettä lukiolaisille -kurssilla opeteltiin tilastollista ajattelua alkaen tilastotieteen peruskäsitteistä (tunnusluvut, jakauma, korrelaatio jne.) päätyen taulukkolaskenta- ja tilasto-ohjelmien käyttöön. Samalla perehdyttiin yleisesti empiiristen tieteiden metodeihin: hypoteesinmuodostukseen, otannan tekemiseen, tulosten tilastolliseen testaamiseen ja tilastollisen merkitsevyyden arviointiin.

Kurssi syntyi psykologian lehtori Eija Niemisen aloitteesta. ”Huomasin, että tilastotiedettä tarvitaan niin yleissivistyksen kannalta kuin jatko-opinnoissakin, mutta sitä ei juurikaan opeteta lukiossa. Vaikka ei tilastotieteilijäksi alkaisikaan, tilastot tulevat jatko-opinnoissa vastaan tavalla tai toisella. Esimerkiksi taloustieteiden, psykologian, lääketieteen ja kasvatustieteen opinnoissa tarvitaan tilastollista ymmärtämystä – sekä myös tilasto-ohjelmien käyttötaitoa,” Nieminen sanoo. ”Lukiolaiselle Excelin perusteiden hallinta voi olla myös ratkaiseva lisäansio kesätöitä haettaessa.” Kurssi sisällytettiin lukiossamme uuden opetussuunnitelman mukaisiin teemaopintoihin (Monitieteinen ajattelu), ja se toteutettiin yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. LukioTEKO-hanke antoi oivan tuen kurssin suunnittelemiselle ja toteuttamiselle.

Turun yliopiston psykologian oppiaineesta vierailivat Henry Railo ja Oskari Lahtinen valaisemassa tilastotieteen merkitystä omassa työssään. He myös kertoivat kiinnostavasti uusista tuulista tilastotieteen sovelluksista psykologiassa. Esimerkiksi perinteistä p-arvoa tärkeämmäksi on nousemassa luottamusvälin laskeminen tilastollista merkitsevyyttä määritettäessä. Opimme myös käytännön esimerkin kautta, miten tilastotiedettä voi hyödyntää vaikkapa poliittista mainontaa kohdistettaessa.

Loppukurssista kaksi oppituntia pidettiin Tilastotieteen keskuksessa, jossa yliopistonlehtori Jouko Katajisto puhui tilastotieteen opiskelusta ja alalle työllistymisestä, sekä opetti käyttämään tehokasta ja näppärää SPSS-ohjelmaa tilastollisten analyysien tekoon. ”Tilastotieteen opiskelijoiden työllistymisaste on 100%,” Katajisto toteaa. Se ei olekaan ihme, sillä alan osaajista kilpailevat niin lääke- ja elintarvike- kuin perinteinen savupiipputeollisuuskin.

Tilastotieteessä on myös jotain romanttista – kuten Sherlock Holmesin tutkimuksissa,” kurssin toinen vetäjä, matematiikan lehtori Tapani Tolonen maalailee. ”Ajatus, että laskennallisin keinoin löydetään havaintojen kaaoksen takana oleva järjestys, on kaunis tavalla, joka ylittää pelkät hyötynäkökulmat,” hän väittää.

Puolalanmäen lukio
Tilastotiedettä lukiolaisille
Eija Nieminen ja Tapani Tolonen