Vaasan lukiokoulutuksen opettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämisiltapäivä Wärtsilässä 

Vaasan lyseon lukion ja Vasa gymnasiumin opettajat vierailivat Wärtsilässä ja tutustuivat samalla energiaklusterin yhteen tärkeimmistä yrityksistä.
Vaasan lyseon lukion ja Vasa gymnasiumin opettajat vierailivat Wärtsilässä, jossa pidettiin samalla myös LukioTEKO-hankkeen opettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämisseminaari.

Vaasan lyseon lukion ja Vasa gymnasiumin opettajat vierailivat Wärtsilässä koeviikolla iltapäivällä 5.4.2017. Vierailu oli osa Vaasan lukiokoulutuksen LukioTEKO-hankeen opettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä, jonka tavoitteena on tehdä lukiosta entistä työelämä- ja yrittäjyyslähtöisempi lisäämällä yhteistyötä alueen yritysten kanssa ja kehittämällä oppiaineisiin uusia työelämälähtöisiä oppimistehtäviä ja käytäntöjä.

Kehittämisiltapäivä on suunniteltu syyslukukaudella opettajille järjestetyn LukioTEKO-kyselyn pohjalta. Siinä nousivat esille opettajien toiveet opettajankokouksen pitämisestä yrityksissä, aineenopettajien omat yritysvierailut ja verkostoituminen alueen yrityksien kanssa sekä workshoptyöskentelynä tapahtuva pedagoginen kehittämistyö oman aineryhmän kanssa.

Opettajat kuuntelemassa yleisesitystä Wärtsilästä ja Vaasan alueen energiaklusterista.
Opettajat kuuntelemassa yleisesitystä Wärtsilästä ja Vaasan alueen energiaklusterista.

Vierailun aluksi Wärtsilän HR Manager Markku Rautonen piti puheenvuoron Wärtsilästä työllistäjänä tänään ja huomenna. Director Business Control JVs John Nyfors kertoi Wärtsilän liiketoiminnasta ja uusista innovaatioista. Samalla esityksissä hahmotettiin Wärtsilän ja koko energiaklusterin toimintaa ja merkitystä Vasan alueella. Energiaklusteri, johon sisältyy kaikkiaan 140 yritystä, työllistää Vaasan alueella jopa 11 000 työntekijää. Luentojen jälkeen opettajat osallistuivat tehdaskierrokselle, jossa päästiin näkemään Wärtsilän laivamoottorien rakentamista käytännössä.

Englannin lehtori Helena Juupaluoma palaa hymyillen tehdaskierrokselta.
Englannin lehtori Helena Juupaluoma palaa hymyillen tehdaskierrokselta.

Kehittämisiltapäivään kuului myös aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämisworkshop, jossa määriteltiin oman oppiaineen työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita ja pohdittiin keinoja niihin pääsemiseksi. Jokaisella aineryhmällä oli myös tehtävänä suunnitella seuraavaksi syksyksi aineenopettajien yritysvierailu ja miettiä alustavasti uutta työelämä- ja yrittäjyyslähtöistä oppimistehtävää tai toimintatapaa jollekin aineen kurssille. Wärtsilän johtajat olivat mukana kehittämisworkshopissa sparraamassa ja antamassa omia ideoitaan ja vinkkejään aineenopettajien käyttöön.

Toisen kotimaisen kielen opettajat miettivät työelämä- ja yrittäjyyslähtöisempiä kursseja omaan oppiaineeseen Wärtsilä vierailulla.
Toisen kotimaisen kielen opettajat miettivät työelämä- ja yrittäjyyslähtöisempiä kursseja omaan oppiaineeseen Wärtsilä vierailulla.
Matematiikan, fusiikan ja kemian opettajat koolla aineryhmäworkshopissa Wärtsilä vierailulla.
Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajat ovat koolla aineryhmäworkshopissa Wärtsilä vierailulla.
Englannin opettajat aineryhmäpalaverissa työstämässä yrittäjyys- ja työelämäkasvatuksen tavoitteita ja miettimässä aineenopettajien yritysvierailukohdetta.
Englannin opettajat aineryhmäpalaverissa työstämässä yrittäjyys- ja työelämäkasvatuksen tavoitteita ja miettimässä aineenopettajien yritysvierailukohdetta.

Vierailun herättämä tärkeä kysymys olikin se, miten lukio-opettajat saisivat jatkossa opiskelijoille selvemmin viestin alueen elinkeinoelämän tarpeista. Opiskelijoita kiinnostavat usein perinteiset korkeakoulualat, kun taas teknologia ja markkinointi kiinnostavat vähemmän. Vierailun yksi perusoivalluksia olikin se, että lukio-opettajilla on lopulta keskeinen rooli opiskelijoiden ohjaamisessa näille aloille. Siksi jo lukion pakollisilla ja syventävillä kursseilla pitää olla integroituna yhteistyötä alueen energiaklusterin yritysten kanssa. Vain yhteistyön kautta voidaan lisätä opiskelijoiden tietämystä näistä hienoista työmahdollisuuksista. Vierailu antoi myös positiivisen kuvan alueen kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä ja toi uudenlaista tulevaisuudenuskoa opetustyöhön. Samalla aukenivat ovet tehdä syvempää yhteistyötä Wärtsilän kanssa.

Teksti ja Kuvat: Vaasan lukiokoulutuksen LukioTEKO-koordinaattori Mika Jokiaho.