Yrittäjyyskasvattajat Tukholmassa verkostoitumassa

LukioTEKO-projektin tärkeä yhteistyökumppani on Taloudellinen tiedotustoimisto (TAT). TAT järjesti ”bisnesristeilyn ” Tukholmaan 25-27.4. niille lukion opettajille, jotka olivat ottaneet käyttöön ”Yrityselämän Nuoret sukupolvet”- verkko-opetusmateriaalin. Aurinkoiseen Tukholmaan suunnisti eri puolita Suomea tulleet aineenopettajat, rehtorit ja opinto-ohjaajat.

 

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen hauskutti alustuksessaan yleisöä omilla, ei niin onnistuneilla sijoituskokemuksillaan. Puttosen mukaan talouden käänteiden ennustaminen on paljolti kolikonheittoa. Riskejä voi yrittää ennakoida melko menestyksekkäästi , mutta sijoittamisessa volatiliteetti on fakta eli nykysuomeksi suurissa voitto-odotuksissa piilee aina vaanivan tappion vaara.

Torstaina ohjelmassa oli odotettu vierailu Ruotsin lukiokoulutukseen. Kohteena oli TATin yhteistyökumppani, ”Thoren Business School”. Lukiokoulutuksen järjestäjänä on Thoren-yhtymä, jonka perusti intialaistaustainen mesenaatti Raja Thoren. Koulun apulaisrehtori Johan esitteli oppilaitoksensa filosofista pohjaa ja käytännön toteutusta rinta rinnan. Oppilaitos on yksityinen ja pääpano on opiskelijoiden mahdollisimman kiinteässä yhteistyössä sekä oikeiden yritysten että yleensä elinkeinoelämän kanssa.

Ruotsalainen bisnesrehtori lukionsa kahvilassa

 

Risteilyohjelma oli tiivis, ja sisälsi paljon koulutusta liittyen TATin uusiin bisneskursseihin. Tuoreina megatrendeinä sisällöissä painottuivat mm. kiertotalous ja jakamistalous. Osanottajien keskuudessa nämä uudistukset herättivät paljon kommentointia ja pohdintaa, sillä perinteisesti TATin materiaaleissa ympäristönäkökulmat ja kestävä kehitys eivät ole juurikaan nousseet esiin. TATin ”Yrityselämän Nuoret sukupolvet” on vakiinnuttanut asemansa nopeasti yrittäjyyteen liittyvänä verkkomateriaalina. Risteilyn piilo-opetussuunnitelmana olikin juuri yrittäjyyskasvatuksen veteraanien keskenäinen verkostoituminen, ja tässä tavoitteessa onnistuttiin erinomaisesti.

Pentti Koivisto, LukioTEKO-koordinaattori, Tampere