Vaasan lyseon lukion fysiikan opiskelijat tekivät EnergyTOURin

EnergyTOURin jälkeen tehtiin vierailukohteista esityksiä. Kuvassa fysiikan lehtori Inkeri Hyvärinen ja Vaasan lyseon lukion fysiikan opiskelijoita.

Vaasan lyseon lukion fysiikan opiskelijat tekivät EnergyTOURin 19.4 ja 23.4.2018 Vaasan alueen energiateknologiayrityksissä ja -tutkimuskeskuksissa opettaja Inkeri Hyvärisen johdolla. Vierailun tarkoituksena oli saada tietoa Vaasan energiatuotannon rakenteesta, jätteenkäsittelystä, energia-alan yrityksistä sekä työelämästä ja energia-alalle vaadittavasta koulutuksesta.

Westenergy 19.4.2018 14:30-16:00

EnergyTOURin ensimmäinen vierailukohde oli Westenergy 19.4.2018, jossa tutustuttiin jätteiden käyttöön energiatuotannossa. Westenergy Oy on moderni jätteenpolttolaitos, jossa hyödynnetään syntypaikkalajiteltua polttokelpoista jätettä. Vaasan Sähkö käyttää siellä tuotetun höyryn sähkön tuottamiseen ja osa menee Vaasan alueen kaukolämmöksi.

Tiedottaja Sanna Hautamaa on koulutukseltaan ympäristötekniikan insinööri.
Jätteet palavat energiaksi ja saatiin hienot vierailuasut lainaksi! Kuvassa etualalla Jere.

Vierailumme aikana Westenergyllä opimme paljon puhtaan energian tuottamisesta Vaasan lähialueilla ja Suomessa. Saimme nähdä erilaiset prosessit, joita jätteen polttamiseen vaadittiin, kuten esimerkiksi suuren jätesäiliön, johon roska-autot tuovat jätteitä säilöön polttamista varten.

Vierailun aikana kävi ilmi paljon jätteenpolton hyviä puolia, kuten säästyneet metaanipäästöt sekä roskien viemän tilan säästyminen. Mielestäni vaikuttavinta oli se, että polttamisessa vapautuvista savukaasuista puhdistetaan jopa 99%.

Westenergy työllistää paitsi ympäristöalan insinöörejä, myös muuta teknistä alaa osaavaa väkeä. Meitä kehotettiin myös hakemaan kesätöihin riippumatta opiskelualasta. Monenlaisia osaajia tarvitaan.

Westenergyn valvomossa tehdään yötä päivää 12 tunnin työvuoroja. Vastineeksi on pitempiä vapaita.
Pöydällä monenlaista romua, mitä löytynyt jätteenpolton seasta. Riku tutkimassa.

Vebic 24.4.2018 klo 9:00-10:00

EnergyTOURia jatkettiin tekemällä vierailu VEBICiin eli Vaasa Energy Business Innovation Centreen. Se on tutkimus- ja innovaatioalusta, jota isännöi Vaasan yliopisto ja se sisältää polttomoottori- ja polttoainelaboratorion, joissa tehdään tutkimusprojekteja energiaa ja kestävää kehitystä koskien.

Vierailulla tutustuttiin moottorien päästötutkimuksiin ja niissä käytettyihin erilaisiin polttoaineisiin. Saatiin kuulla, että Vebic työllistää diplomi-insinöörejä ja kemistejä. Tutkijoista on pulaa, koska alueen teollisuus työllistää alan paljon koulutettua henkilöstöä. Työllisyysnäkymät alalla olivat hyvät.

Tutkimushankkeissa ovat mukana monet muut vaasalaiset yritykset kuten ABB, Wapice, Citec, myös EU mukana rahoituksessa.

Vebicissä on kaksi laboratoriota: moottori- ja polttoainelaboratorio. Vierailimme molemmissa. Moottorilaboratoriossa tehdään tutkimuksia moottorin avulla ja polttoainelaboratoriossa mm. kehitellään uusia ympäristöystävällisiä polttoaineita.

Vieraillessamme meidät jaettiin kahteen ryhmään, kävimme vuorotellen polttoaine- ja polttomoottorilaboratoriossa. Polttoainelaboratoriossa opimme uusiutuvista energianlähteistä ja niiden ollessa vähissä käytettävistä varaenergianlähteistä sekä fossiilisten polttoaineiden korvikkeista. Biodieselit olivat yksi keskeinen tutkimuksenaihe.

Kävimme yhdessä kolmesta polttomoottorilaboratoriossa, jossa oli suuri polttomoottori. Pääsimme katsomaan valvomosta itse toimivaa moottoria. Laboratoriossa kehitellään mm. päästöjen vähennystä, energian varastointia sekä hukkalämmön talteenottoa.

Kemisti Katariina Sirviö esitteli polttoaineita.

 

Seuraamassa polttomoottorin testausta testauslaboratoriossa VEBICissä.

Polttomoottoreita esitteli energiatekniikan diplomi-insinööriksi Vaasan yliopistosta äskettäin valmistunut Saana Hautala. Saana kertoikin, kuinka oli käynyt lukion ja yliopiston Vaasassa, ja nyt myös työskentelee täällä. Hän kertoi myös diplomityöstään, joka käsitteli nopeakäyntisen dieselmoottorin asennusta VEBICin moottorilaboratorioon. Diplomityö tehtiin osana kansainvälistä HERCULES 2 -tutkimusohjelmaa, jossa Hautala on edelleen mukana.

Parhaiten jäikin mieleen se, että Vaasassakin on hyviä opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksia.

Ennen en edes harkinnut Vaasassa opiskelua, mutta nyt se vaikuttaa ihan hyvältä vaihtoehdolta

Vaasan Sähkö 24.4.2018 klo 12.30 – 14:00

Vierailumme alkoi nopealla selostuksella Vaasan Sähkön toiminnasta. Esityksen jälkeen oppaamme vastasi valmiiksi antamiimme kysymyksiimme ja elätti keskustelua Suomen päästöjen hitaasta, mutta varmasta muuttumisesta. Kysymyksien jälkeen siirryimme lyhyelle kierrokselle.

Loppuajan käytimme pikaiseen kierrokseen yrityksen tiloissa. Matkalla näimme muun muassa yrityksen vanhoja tehdastiloja ja laitteita sekä nykyisiä työskentelytiloja. Saimme vinkkejä alan opinnoista ja työskentelymahdollisuuksista. Saimme myös muutaman vinkin yrityksen kesätyönhausta ja rekrytoinnista.

Lisäksi saimme tietoa tulevaisuuden energialähteistä mm. uusiutuvista energiavaihtoehdoista ja mistä Suomen energia suurimmaksi osaksi tulee.
Huomattiin, että uusiutuvien energioidenkäyttö oli lisääntynyt ja tuulivoimasta oli saatu viime vuonna enemmän sähköä kuin tavallisesti, koska oli niin tuulinen vuosi. Kivihiilen polttoa pyritään vähentämään, mutta se on edelleen tärkeä säätövoima. Ilmajohdoista pyritään pääsemään eroon korvaamalla ne maakaapeleilla. Näin myrskyvahingot vähenevät, kun puita ei kaadu sähkölinjoille

Kuvassa Olivia, Iida, Iiris, Paweena ja Ella-Peppiina.

Vaasan sähkön vierailu aloitettiin juomalla smoothiet ja kuuntelemalla energiantuotantoasiaa, josta kertoi viestintäpäällikkö Mikaela Jussila

Informaatiota lukuina. Jussila kertoi, että Vaasan Sähköverkko on niin pitkä (7000 km) että se ylettyisi Vaasasta Malediiveille.

Vaasan sähkö työllistää paitsi sähköalan insinöörejä, myös rakennusalaa sekä talous- ja viestintäalaa.

 

 

 

 

 

Vaasan sähkön vanhassa teollisuushallissa oli jännä ritilälattia, jossa sai kokeilla korkean paikan kammoaan. Lattian läpi näkyi monen metrin pudotus alakerroksiin.

Technobothnia 24.4. 14:15-15:30

Technobothnia on Vaasan suurin teknisen osaamisen laboratorio, joka on kolmen eri oppilaitoksen yhteiskäytössä. Vaasan ammattikorkeakoulu eli VAMK, Vaasan yliopisto ja Yrkeshögskola Novia käyttävät sen tiloja opetuksessa. Technobothnia on myös yhteistyössä monien Vaasan energiaklusterin suurimpien yritysten, kuten ABB:n ja Wärtsilän kanssa yhteistyössä ja niiden välillä tapahtuu paljon yhteistoimintaa.

Paikan päällä meille esiteltiin kaksi erilaista demoa. Ensimmäinen niistä käsitteli generaattoria ja kuinka se toimii käytännössä. Sen lisäksi käsiteltiin sähköverkkoa, sen toimintaa ja Suomen erilaisia käytäntöjä sähköverkkoon liittyen. Toisessa demossa keskityttiin energian tuotantoon ja eri energiantuotantomenetelmien hyötysuhteisiin. Esimerkkeinä oli miniatyyri tuulivoimala ja aurinkopaneeli, joiden tehokkuutta saimme tutkia eri tilanteissa.

Minikokoinen aurinkovoimala.

Aurinkokennoja tutkittiin eritehoisilla lampuilla ja lehtori Jussi Ojanen näytti miten omakotitalossa voisi seurata omien aurinkopaneelien energian tuotantoa.

Tuuligeneraattorilla mitattiin sähköenergian tuottamista puhaltimen avulla erilaisia tuulennopeuksilla.

 

 

Tarja tutkimassa tuuligeneraattoria.

Tutustuttiin sähköverkkojen simulointiin ja vikatilanteiden ratkaisumalleihin: miten saadaan rajattua viat mahdollisimman pienelle alueelle myrskyjen aikana.

 

Sähköverkkojen toimintaa esitteli lehtori Jari Koski.

Technobothnialla opin kuinka laaja tekninen ala voi olla ja varsinkin kuinka merkittävä tekniikka on Vaasan alueella. Vierailun aikana minulla nousi kiinnostus energiantuotantomenetelmiä kohtaan varsinkin aurinkopaneelin toiminnan selostuksen seurauksena. Tämän avulla pystyn asettamaan teknisen alan yhdeksi jatko-opinto vaihtoehdokseni

Iida, Iiris, Olivia, Paweena, Ella-Peppiina, Riku, Jere ja Tarja, Vaasan lyseon lukio