Terveystietoa yhdessä ammattikorkeakoulun kanssa

Pilottiopettaja Tuula Orkolan tehtävänanto ammattikorkeakoulujaksolle lähteville opiskelijoille.

Sammon keskuslukiossa on LukioTEKO-projektin osana käynnissä terveystiedon TE5 eli ”Oma terveys” -kurssi. Tampereen lukiolaiset saavat osallistua valikoiduille luennoille ja harjoitustilanteisiin Tampereen ammattikorkeakoululla. TAMK sijaitsee kävelymatkan päässä, joten pilottikurssin tarkoitus on rakentaa luonteva opintopolku lukiosta ammattikorkeakouluun, ja yhdistellä opintokokonaisuuksia.

Ennen luentoja tutustutaan yhdessä lukio-opettajien ohjauksessa ennakkomateriaaleihin, jotka Tampereen ammattikorkeakoulun opettajat ovat toimittaneet. Sähköinen alusta, Moodle, on oiva paikka materiaalien tallentamiselle. Kun ennakkomateriaalien kiperimmätkin kohdat on yhdessä avattu ja oivallettu, on aika osallistua luennoille. Lukiolaiselle on helpottavaa nähdä, miten tutun samanlainen ja silti uutta ja erilaista vapautta ilmentävä on ammattikorkeakoulun opetusympäristö.

Käytännön toimiin on luentojen jälkeen päästy harjoitustilaisuuksissa, osallistumalla harjoitustehtäviin ammattikorkeakouluopiskelijoiden joukossa. Jo nyt lukio-opettajille on kiirinyt viestiä, miten kiinnostavalta on tuntunut. Usea oli jo aiemmin miettinyt että tässä saattaa olla se ala, jota tulevaisuudessa haluaa opiskella. Monella visio on entisestään vahvistunut.

Jatkossa luennoilta ja käytännön harjoitustöistä työstetään vielä kirjallista yhteenvetoa lukio-opettajien ohjauksessa. Toiminta tukee sekä lukiolaisten nykyistä opiskelutilannetta lukioympäristössä, että avartaa opintopolkuja tulevaisuuteen.

Anne Kuronen ja Tuula Orkola, biologian ja terveystiedon lehtorit, Sammon keskuslukio Tampere