3D – mallinnusta ja – tulostusta lukiokurssilla

Projektissa tulostettuja kappaleita

3D – mallinnusta ja – tulostusta lukiokurssilla

Keväällä 2018 järjestettiin LukioTEKO-hankkeen puitteissa 3D – mallinnusprojekti, jossa oli mukana Turun ammattikorkeakoulun ja Naantalin lukion opiskelijoita. Projekti mahdollisti ammattikorkeakoulu opiskelijoille korvata osan opinnoistaan osallistumalla hankkeeseen ja lukiolaisille projekti oli osa TO2 Tutkiva työskentely teknologialla – kurssia.

Projektissa konetekniikan insinööriopiskelijat esittelivät koulutusalaansa sekä opettivat 3D – mallinnusohjelma AutoDesk Inventorin käyttöä. Lukiolaisten tehtävänä oli mallintaa korkeintaan 5x5x5cm kokoinen kappale, minkä he saivat itse päättää. Insinööriopiskelijat ohjasivat muokkaamaan kappaleet semmoisiksi, että ne on mahdollista tulostaa, auttoivat ongelmissa sekä tulostivat kappaleet

Turun ammattikorkeakoulun #Tehtaalla. Lopuksi Naantalin lukiolaiset pääsivät tutustumaan tehtaaseen sekä näkivät 3D – tulostimen toiminnassa. Vierailun yhteydessä lukiolaisille jaettiin heidän tulostamansa kappaleet.
Projektin tarkoituksena oli antaa lukiolaisille näkemystä ammattikorkeakoulu opiskelusta, mahdollisuuden tutustua 3D-mallinnukseen sekä tulostuksen mahdollisuuksiin. Insinööriopiskelijoille tämä kurssi opetti organisointikykyä, esiintymistaitoja sekä opetustaitoja.

Palautteita lukiolaisilta:

3D tulostin

– ”Päästä kokeilemaan insinöörin työkaluja ja suunnittelemaan oikeita kappaleita tuotannon rajoituksineen.”
– ”Oli kivaa nähdä oma kädenjälki.”
– ”Opin insinöörin ajattelutapaa kappaleita suunniteltaessa.

 

Palautteita insinööriopiskelijoilta:
– ”Oli mukavaa vaihtelua normaaliin luento/tentti – tyyliseen kurssiin.”
– ”Mukava opettaa jo oppimiaan taitoja sekä auttaa mahdollisesti jatko-opiskelun valinnassa.”
– ”Kiva nähdä oppilailta onnistumisen iloa sekä hauskoja ideoita.”

Janne Syrjänpää
Turun Ammattikorkeakoulu