Äidinkielen aineenopettajien yritysyhteistyä ABB:n kanssa synnytti pitchaustehtävän äidinkielen kurssille Vaasan lyseon lukiossa

Lähdin avoimin mielin LukioTEKO-hankkeeseen mukaan järjestämään äidinkielen opettajien yritysvierailua ja toteuttamaan työelämälähtöistä uutta tehtävää äidinkielen oppitunnille yhteistyössä ABB:n kanssa. En tiennyt etukäteen kovin tarkkaan, mihin olin ryhtymässä.

Äidinkielen ja kirjallisuuden yhteistyökumppanina oli ABB. Yhteistyötä käynnisteltiin jo yritysvierailulla ABB:llä syksyn 2017 aikana.
Varsinainen oppilaitosyhteistyö alkoi tammikuulla 2018 luennolla Lyskalla. ABB:n edustajat Nora Laikola ja Heidi Pääkkönen tulivat pitämään luennon koulullemme aiheesta puheviestintätaidot työelämässä. K-puolen sali täyttyi opiskelijoista, joita tuli useista äidinkielen ryhmistä. Saimme kuulla kahden erilaista työtehtävää tekevän mielipiteitä ja kokemuksia kaikista erilaisista viestintätilanteista, joita he kohtaavat työpäivänsä aikana.

Luento oli silmiä avaava. Oli avartavaa huomata, miten paljon puheviestintä- ja viestintätaitoja ylipäätään tarvitaan yrityselämässä. Oli koulutusalana sitten insinöörikoulutus tai kauppatiede, puheviestintätaidot ovat keskeinen osaamisalue. Molempien luennoitsijoiden mukaan asiaa ei tule ajatelleeksi vielä lukioaikana, mutta tämän huomaa usein kantapään kautta työelämässä, kun valmiudet puuttuvat tai niitä joutuu sitten aktiivisesti kehittämään.

Luennon jälkeen siirryimme luokkatilaan. Oli tarkoitus, että opiskelijat eläytyvät elävän elämän työtilanteeseen ja pitävät pitch-tyyppisen myyntipuheen ABB:n tuotteesta nimeltä vakiotaajuusmuuttaja ACS580. Nora ja Heidi antoivat teknistä tietämystään tuosta tuotteesta ja minä äidinkielenopettajana annoin puheviestinnällistä tukea puheen laatimiseen.

Opiskelijat innostuivat aiheesta toden teolla. He alkoivat innokkaasti ideoida mahdollisimman vetävää myyntipuhetta. He hakivat tietoa tuotteesta ja yrityksestä ja pyrkivät rakentamaan samalla mahdollisimman informatiivisen mutta kuitenkin myös kiinnostusta herättävän ja myyvän puheen. Työ käynnistettiin tunnilla, mutta opiskelijat käyttivät myös vapaa-aikaan puheen suunnitteluun.

Olimme ABB:n Nora Laikolan kanssa todella vaikuttuneita työn tuloksista. Opiskelijat olivat laatineet toinen toistaan upeampia esityksiä. Vaikka tiesin opiskelijoiden taidot, tuo tunti ylitti kaikki odotukseni. Puheet olivat mielettömän hyviä ja vielä hyvin esitettyjä. Voittajan valinta oli vaikeaa. Vaikka oli vaikea nimetä voittaja, olimme kuitenkin Nooran kanssa yksimielisiä, ketkä saisivat ABB:n lahjoittaman leffaliput palkinnoksi.

Näin jälkikäteen ajateltuna tuo projekti opetti paljon. Sain opettajana hyvää perspektiiviä siihen, mihin olen omassa opetustyössäni valmistamassa opiskelijoita, kun opetustyö ja työelämän vaatimukset kohtaavat toisensa. Uskon, että myös opiskelijat oppivat projektista paljon. He saivat tietoa työelämätaidoista, mutta myös kehittyivät äidinkielentaidoissa samalla.

Äidinkielen opettaja Terhi, Vaasan lyseon lukio.