Matkalla itseen – toimintamalli opiskelijoiden ammatillisen itsetuntemuksen kehittämiseen

Matkalla itseen – toimintamalli opiskelijoiden ammatillisen itsetuntemuksen kehittämiseen

Toimintamallin kehittäminen aloitettiin oppilaitoksessa kartoittamalla opiskelijoiden opintojen etenemisen ongelmia ja keskeyttämisen syitä. Sen myötä esiin nousi kaksi tarvetta: erityinen tuen...

Elämänhallintakurssin materiaalipaketti

Elämänhallintakurssin materiaalipaketti

Elämänhallintakurssin aineisto sisältää yksilö- ja ryhmätehtäviä nuorten elämänhallinnallisten taitojen kehittämiseen. Se on suunnattu ammatillisen perus- ja lisäopetuksen opettajille ja ohjaajille...

Pidä huolta -teemavuosi tukemassa opiskelijan itseohjautuvuutta ja hyvinvointia

Pidä huolta -teemavuosi tukemassa opiskelijan itseohjautuvuutta ja hyvinvointia

Salon seudun ammattiopistossa valitaan joka lukuvuosi yhteinen teema, joka näkyy kaikessa oppilaitoksen toiminnassa. Lukuvuoden 2013-2014 teema on opiskelijahuollon edustajien ehdotuksesta...

1 27 28 29