Kategoriat
Artikkelit Yleinen

Perustaitoja ja jatko-opintovalmiuksia vahvistamassa

”Ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa parantava Oikeus osata -kehittämisohjelma varmistaa osaltaan, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot työtä, elämää ja elinikäistä oppimista varten. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kehittämisohjelman yhteistyössä Opetushallituksen kanssa vuosina 2020–2022.”

Tämä sivusto on kolmen hankkeen (Osaaksi – alla kan!, Perusteista poluille ja Polkuja) yhteinen sivusto. Hankkeet kuuluvat Opetushallituksen Oikeus osata -kehittämisohjelman 1.2 hankekokonaisuuteen: opiskelijoiden perustaitojen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen.

Näissä hankkeissa kehitetään ratkaisuja ammatilliseen koulutukseen, joiden avulla vahvistetaan perustaitoja ja jatko-opintovalmiuksia. Perustaitoja ja jatko-opintovalmiuksia vahvistamalla parannetaan ammatillisen koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Jokaisella ammatillisen koulutuksen opiskelijalla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet pärjätä ja edetä opinnoissaan sekä saada riittävät edellytykset jatko-opintoihin. Hankkeissa luodaan uusia mahdollisuuksia, uusia toteuttamistapoja ja uudenlaista yhteistyötä, joiden avulla mahdollistetaan aidosti yksilölliset opintopolut ja tarjotaan tukea omalla polulla kulkemiseen.

sanapilvi

Hankekokonaisuuden valtakunnallinen koordinaatiohanke kantaa nimeä Taidolla jatkoon, joka toimii myös hankelogoissa ns. sloganina. Tämä onkin oikein osuva iskulause, sillä kun taitoa on, on siirtymä jatkoonkin sujuvampaa. Taidolla siirrytään työelämään, jatko-opintoihin tai ylipäätään eteenpäin. Koordinaatiohanke on yhdessä Osaaksi – alla kan!, Perusteista poluille ja Polkuja -hankkeiden kanssa suunnitellut kevään 2021 aikana verkostoyhteistyötä ja toiminta käynnistetään heti alkusyksystä 2021. Suunnitteilla on mm. valtakunnallinen työryhmätyöskentely.

Tälle sivustolle kerätään kolmen eri hankeverkoston pilkahduksia kehittämistyön arjesta sekä jo matkan varrella syntyvistä tuloksista. Tervetuloa seuraamaan pilkahduksia!

Hankkeen nimi Hanketta koordinoiva organisaatio Yhteyshenkilö
Perusteista poluille Luksia anita.tuomola@luksia.fi
Osaajaksi-alla kan! Gradia anne.tikkanen@gradia.fi
Polkuja Turun kaupunki annina.laaksonen@turku.fi

Pilkahduksia tarjosi

Projektipäällikkö Annina Laaksonen, Turun kaupunki / Taidolla jatkoon

Lue lisää: