Työelämään siirtymisen tukeminen

tyollistymisen_tukeminenJos opintojen alkuvaihe on täynnä ihmettelyä ja tuen tarvetta, on sitä toisilla opiskelijoilla myös valmistumisen häämöttäessä. Erityistä tukea tarvitsevien ohjaukseen työelämään on Salon seudun ammattiopistossa kehitetty toimintamalli, joka jo hankkeen aikana on vakiintunut oppilaitoksen käytännöksi. Tällä toimintamallilla on valmistunut nuori saatu heti valmistumisen jälkeen tarvittaessa tukitoimien piiriin.

Työelämään siirtymisen tukemisen malli:

  • Ryhmänohjaajat, ERVA ja alan opettajat arvioivat, ketkä opiskelijoista tarvitsevat erityistä tukea työelämään siirtymisen nivelvaiheessa
  • Ryhmänohjaaja, ERVA ja alan opettajat laativat arvioinnin opiskelijan ammatillisista valmiuksista
  • Erityisopettaja kokoaa listan erityisen tuen tarpeessa olevista opiskelijoista
  • Erityisopettaja kutsuu koolle kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän, jonka kokoonpano mietitään opiskelijakohtaisesti
  • Kokoonpanossa ovat mukana opiskelija ja opiskelijan tarpeen mukaan : työ- ja elinkeinotoimen ja kelan edustajat, sosiaalitoimen edustaja, erityisopettaja, ryhmänohjaaja ja terveydenhoitaja.
  • Selvitetään opiskelijan tilanne ja mietitään opiskelijan vahvuudet sekä mitä tukea tarvitaan.
  • Keskustellaan, miten asiassa edetään ja sovitaan työnjaosta ja toimenpiteistä

Katso myös Salon seudun ammattiopiston hotracan työelämään ohjaamisen tukimallin esittely.

Lataa Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään -toimintamalli »

Lisätietoja:
Mervi Leino, Salon seudun ammattiopisto
etunimi.sukunimi@sskky.fi