Toimintapassi – oppia voi missä vaan!

Toimintapassi – oppia voi missä vaan!

Toimintapassi sisältää toiminnallisia tehtäviä maahanmuuttajaopiskelijoille elämän eri osa-alueille; koulu, työharjoittelu ja vapaa-aika. Passi tukee opiskelijoiden aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja toimijuutta yhteiskunnassa...

UTVECKLINGSENGAGEMANG och INNOVATIONSIVER

UTVECKLINGSENGAGEMANG och INNOVATIONSIVER

UTVECKLINGSENGAGEMANG och INNOVATIONSIVER » – OPEDA-projektets produktfamilj som stöd för utvecklingen av det pedagogiska utvecklingsarbetet inom yrkesläroanstalter I den här publikationen...

Lupa kokeilla

Lupa kokeilla

Lupa kokeilla – Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella » Julkaisuun on koottu kuvauksia siitä, miten opettajat yksin ja...

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN

Pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle Tähän julkaisuun kuvattujen pedagogista johtajuutta tukevien toimintatapojen, mallien ja rakenteellisten ratkaisujen kehittäminen on...

1 2 3