Opinnot valmiiksi -vaikka viiveellä!

ohjausMitä?
Aiemmin opintonsa keskeyttäneet opiskelijat kutsutaan suorittamaan opintonsa loppuun lukuvuoden aikana. Opiskelijalle räätälöidään yksilöllinen opintopolku, joka huomioi aikaisemmat opinnot ja työkokemuksen.

Kenelle?
Opiskelijoille, joilla on suoritettuna vähintään 80 opintoviikkoa ko. tutkinnosta. Opiskelijalla tulee olla oppimista tukeva työpaikka tai vaihtoehtoisesti ajalliset resurssit osallistua lähiopetukseen.

Ammatillisille oppilaitoksille, jotka haluavat edesauttaa keskeyttäneiden opiskelijoiden valmistumista. Oppilaitos hyötyy ohjelmasta taloudellisina resursseina, joita oppilaitos saa jokaisesta valmistuneesta opiskelijasta.

Miten?
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma opintojen loppuunsaattamiseksi. Opintosuunnitelmaa laadittaessa hyväksiluetaan opiskelijan mahdolliset opinnot muissa oppilaitoksissa sekä työkokemus keskeyttämisen ajalta. Sovellettavat menetelmät opintojen loppuunsaattamisessa ovat mm. luokkamuotoinen opetus, työssäoppiminen, ammattiosaamisen näytöt, yksittäisten kurssien ohjattu suorittaminen sekä näiden erilaiset yhdistelmät. Oppilaitos nimittää ohjaavan opettajan, joka hoitaa opintosuunnitelmien laatimisen, opiskelijoiden henkilökohtaisen ohjauksen, opetuksen järjestämisen ja yhteydenpidon eri aineiden opettajiin sekä työelämäyhteydet.

Lataa prosessikuvaus »

Yhteystiedot:
Päivi Soinila (etunimi.sukunimi@turku.fi, p. 040 147 2079)
Liisi Mattila (etunimi.sukunimi@turku.fi, p. 040 128 3702)